Kontakty na zástupce vlastníka:
Zadavatel celkových koncepcí, dílčích projektů a realizací včetně koncepce údržby, správa parku: 

Ing. Alice Dědečková, e-mail: alice.dedeckova@praha.eu, tel.: 236 00 5814
Vyřizování povolení akcí a povolení vjezdu do parku Stromovka (informace a formuláře):
Ing. Petra Špatenková, email: petra.spatenkova@praha.eu, tel.: 236 00 5816
Bc. Lada Scollon, email: lada.scollon@praha.eu, tel 236 00 3313
Údržba parku Stromovka: Lesy hl. m. Prahy https://lhmp.cz/mestska-zelen/kontakty/

Upozornění, aktuality, naše tipy:


Orientační mapa (stav od 10/2020):

Královská obora Stromovka - orientační mapa, 10/2020, 720 pxl
Pikniková místa v Královské oboře Stromovka, orientační mapka 7/2023