Stávající parkové cesty nejsou v trasování nijak výrazně měněny, mění se část povrchů na dlažbu ze žulových odseků a tam, kde není cesta ve výrazných sklonech, je obnovován povrch z asfaltobetonu.  Tyto hladké cesty pak tvoří okruh včetně přístupů ke hřišti a od Mecserovy silnice. Nově jsou doplněny niky pro umístění lavic a odpadkových košů.

Hřiště Koníček je zčásti tvořeno autorskými prvky od akademické sochařky Alexandry Koláčkové, které tvoří charakteristickou podobu hřiště a jsou ponechány v nezměněné podobě.

Ostatní herní prvky, které v mezičase technicky dožily, jsou citlivě nahrazeny novými. Ty svým navrženým rozložením a barevností navazují na prvky autorské. Zejména jde o lanovou herní sestavu (lezecký les), nové pískoviště s obrubou z dřevěných hranolů, pohyblivé prvky – houpačku hnízdo, zemní trampolíny, skákací desky a houpací mísy. Povrchy pod herními sestavami budou z plaveného štěrku (kačírku), ostatní povrch hřiště bude opět travnatý. Hřiště bude doplněno masivními kládovými lavicemi z dubu.

Doplnění vybavenosti DH Koníček, 2021, ilustr. foto


Podél Mecseryho silnice zůstalo zachováno několik schodišť s historickými prvky inspirovanými kmeny a pařezy stromů.

Historizující schodiště budou opravena do původní podoby a zbylá schodiště budou materiálově a pohledově sjednocena s ostatními schodišti v parku. 

OCP MHMP, oddělení péče o zeleň