Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • Kvetoucí narcisy v průhledu k bruselské bráně ve Stromovce
    V rámci návštěvy parku Královská obora Stromovka se můžete prvním rokem potěšit záplavou květů různých kultivarů narcisů. Cibule narcisů byly vysázeny na podzim 2022 v průhledu k Bruselské bráně. Svěží barvy květů narcisů osvěžili v jarním období rašící porostní okraje průhledu.
  • Řez ovocných dřevin na Petříně
    Do konce března 2023 bude v zahradách na Petříně a v Zahradě Kinských dokončen pravidelný řez ovocných dřevin.
  • Revitalizace Růžového sadu na Petříně
    V listopadu 2022 byly zahájeny práce na zakázce Revitalizace Růžového sadu. Stavba by měla být kompletně dokončena do konce srpna 2023.

Tiskové zprávy hl.m. Prahy