Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • Regenerace travnatých ploch ve Starém parku ve Stromovce – IV.etapa
    Na jaře 2024 proběhne regenerace další části travnatých ploch ve Starém parku ve Stromovce. Cílem regenerace je připravit pro návštěvníky parku Stromovka pobytovou travnatou plochu v klidnějším prostředí.
  • Koncepční obnova keřů v parku Královská obora Stromovka
    Na základě projektové dokumentace „Koncepční obnova keřů v parku Královská obora Stromovka“ (Ing. Josef Souček 2023) bude v roce  2024 a v následujících letech realizována koncepční obnova keřů a keřových skupin v rámci parku Stromovka.
    První etapa prací proběhne v zimním období a předjaří roku 2024, jedná se o pěstební zásahy navržené specialistou na stávajících keřích. Cílem zásahů je zajištění udržitelnosti cílových keřů a keřových skupin. Druhá etapa bude řešit redukce přestárlých keřových skupin a keřů. Třetí etapa obnovy bude zahrnovat realizaci kvalitních kompozičně vhodných nových výsadeb keřů a keřových skupin.

Tiskové zprávy hl.m. Prahy