stav k 1.3. 2014

zákony

  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

prováděcí právní předpisy:

  • vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení