Upozornění, naše tipy

  • K 3. 1. 2019 nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení registrace VKP Středisko služeb Hostivař.
  • K 28. 11. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení registrace VKP Zamokřená louka u Golfu.
  • K 13. 11. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení registrace významného krajinného prvku K Vrtilce.

Přírodní parky a významné krajinné prvky

ilustrační foto (Přírodní park Šárka-Lysolaje)

Mimo zvláště chráněná území definuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny také všeobecné podmínky ochrany pro některé útvary, přírodní objekty či úseky krajiny, přispívající k podpoře ekologické rovnováhy nebo mající významnou krajinotvornou funkci. Tyto lokality nebo i větší krajinné úseky jsou v praxi označovány jako obecně chráněná území a jsou jimi přírodní parky, významné krajinné prvky (VKP) a územní systémy ekologické stability (USES).

Na území hl.m. Prahy je v současné době (stav 1/2019) vyhlášeno 12 přírodních parků a 26 registrovaných významných krajinných prvků (seznam a základní informace).

Seznam přírodních parků:

Orientační mapka - přírodní parky na území Prahy

ilustrační mapka - Přírodní parky Prahy

Od roku 2010 je k dispozici sada letáků s informacemi o jednotlivých parcích. více informací


Aktuality z oblasti:

  • Vytvořeno 23. února 2014

Tiskové zprávy hl.m. Prahy