Použité texty byly pževzaty z brožury Přírodní park Botič-Milíčov vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP.

Základní charakteristika:

Rozloha: 824 ha
Původní rok vyhlášení: 1984
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha 11, MČ Praha 22, MČ Praha - Újezd u Průhonic, MČ Praha - Petrovice, MČ Praha - Křeslice, MČ Praha - Benice

Orientační poloha v Praze:

PP Botič-Milíčov - orientační poloha v Praze