TRASA ČÍSLO: 21

lesní pěšinka sleduje pitkovický potok před soutokem s botičem Upravená orientační mapa
bude k dispozici na konci listopadu 2009

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: za Svojšovicemi pod cementárnou.
Délka toku: 14,3 km.
Velikost povodí: 31,4 km2.

Pitkovický potok sice pramení dále za Prahou a než je popsána trasa podél něj, ale jeho sledování od pramene je obtížné a nevedou tudy vhodné cesty. Začátek je tedy posunut k obci Kuří. Následné cesty nejsou zprvu značené, ale i tak je orientace bezproblémová.
Oproti předešlému stavu byla prošlapána pěšinka podél potoka mezi městskými částmi Benice a Pitkovice.

Zajímavostí trasy podél Pitkovického potka je blízkost okruhů, které vychází z Kolovrat. Díky ním se dá jít po nově upravených a dobře značených pěšinkách a polních cestách, které nabízí velké možnosti variant procházek.


POPIS TRASY

Trasa podél Pitkovického potoka bohužel nevyužívá všech možností, které tento potok nabízí. Příčinou je nedostatek příhodných cest podél jeho toku v úseku od jeho pramen k obci Kuří. Vhodným začátkem trasy podél Pitkovického potoka by mohla být žel. zastávka Stránčice, ale další cesta by musela vést po silnicích.

Začátek pro pěší:

Možným začátkem je zastávka autobusu číslo: 385 v obci Kuří.

Začátek pro cyklisty:

Ve Stránčicích vede CT 0020, pokračující směrem k Říčanům a odtud do Kuří CT 0027. Obcí Kuří vede cykotrasa 0027 a zároveň 8100 „Pražské kolo“.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Kuří

mlýn pod obcí kuří, na obzoru moderní komerční areál starý mlýn v kuří bývalý lom na břehu pitkovického potoka pod obcí kuří Kuří náves. Jezdí zde autobus PID č.: 385 (jezdí k metru Opatov).
Pokud popojdete od zastávky asi 100 směrem na Říčany a odbočíte vpravo, dojdete ke Starému mlýnu a k pěkně udržovanému rybníku. Bohužel slibná cesta proti toku Pitkovického potoka směrem od rybníka zanedlouho končí na okraji pole a dále nevede.
Cesta podél Pitkovického potoka začíná po hlavní směrem na Prahu.

 

0,3

Odbočka vpravo

Ze silnice se za obcí Kuří odbočuje vpravo k mostku přes potok. Za mostkem vede po pravém břehu potoka široká lesní cesta k mlýnu Cornův mlýn a kolem něj nahoru k silnici.

 

0,9

 

Na silnici

Polní cesta od mlýna ústí na silnici V Roklích, po ní vlevo na Lipany.

 

1,9

 

Lipany

Zastávka „Lipany“ autobusu číslo: 265 (jezdí k metru Skalka).

U autobusové zastávky se poprvé setkáte se značením vycházkových okruhů.

Z Lipan se vychází vlevo, ulicí Do Potoků.

Lipany

Kostel sv. Martina Vycházkové okruhy

2,7

 

Rybník

Těsně za Lipanami je rybník, který lze obejít po obou březích a dále pokračovat z hráze dolů po značení okruhu k Pitkovickému potoku. Jde o okruh Podle Vinného potoka.

 

3,8

 

Silnice

Pěšinka ústí na silnici, po ní vlevo na Benice, stále po „Lipanském okruhu“.

 

5,0

 

Benice

Na úrovni konce hřbitovní zdi se odbočuje vlevo do uličky V Prutinách, která vás dovede dolů na Benickou náves.

Benice

5,4

 

Benice náves

Další cesta vede malou uličkou mezi domy číslo 25 a 26, nalevo od úřadu městské části. Ulička končí žluto zelenou závoru a dále pokračuje jako pohodlná cesta po louce po pravém břehu Pitkovického potoka.

 

7,4

 

ul. K Dálnici

Pěšinka končí na okraji ulice k Dálnici, zde vpravo do kopce směr Uhříněvěs. Po asi 400 metrech se setkáte se zelenou turistickou značkou, po ní vlevo směr Pitkovičky. Tato cesta je příjemnější a hezčí než následující varianta.

Pokud byste odbočili mírně vlevo a přešli most na levý břeh potoka, lze pokračovat přímo podél něj až do Pitkoviček. Zelenou pak hledejte vpravo na konci ulice V Pitkovičkách u autobusové smyčky, kde se obě varianty spojí. Tato cesta je kratší vede po rovině a je vhodnější pro cyklisty.

 

8,8

 

ul. Ryzcová

Z Pitkoviček se vychází ulici Ryzcovou. Na jejím začátku je 13. infotabule naučné stezky Povodím Botiče. Zelená značka odbočuje vlevo dolů, ale je vhodnější sledovat trasu naučné stezky, která vede mírně vpravo na konec ulice a po pěšince nahoru d další infotabuli a horem nad přírodní památku Pitkovická stráň.

 

9,4

přírodní památka Pitkovická stráň

Pod ní se trasa opět napojí na zelenou turistickou značku, která vás dovede až na konec trasy podél Pitkovického potoka.

PP Pitkovická stráň

10,6

 

Fantův mlýn

Pitkovický potok před ústím do BotičeNedaleko od můstku a infotabule číslo 8 se Pitkovický potok vlévá do Botiče..

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

U Fantova mlýna je rozcestí „Dobrá voda“ několika turistických značek. Dále se může pokračovat po trase podél Botiče, případně dojít do Petrovic na autobusy MHD nebo přes Milíčovský les k metru Háje.

Pro cyklisty:

Kolem Botiče vede Greenways Botič a plánovaná cyklotrasa, které je již částečně vyznačená a dokonce i v některých úsecích vede po cyklostezce. Cyklista se tak poměrně snadno podél Botiče dostane až na pravý břeh Vltavy.


ZAJÍMAVOSTI

 1,9 km   Lipany
nový rybník pod obcí lipany Dříve samostatná obec poprvé připomínaná ve 14. století, nyní jsou součástí Městské části Praha – Kolovraty.

 

 1,9 km   Kostel sv. Martina
kostelík sv. martina Kostelík v Lipanech. Římsko katolický kostelík tvořený novorománskou stavbou s půlkruhovou apsidou a věží. Historie kostela není známa, ani se nedochovala jeho původní středověká podoba. Zřejmě však jeho historie sahá do 13. století. V roce 1796 byla přistavěna v průčelí věž, ale v roce 1863 byl kostel pro špatný stav zbořen. Nová stavba převzala z původní pouze průčelní zeď.

 

 1,9 km   Vycházkové okruhy
mlatová cesta, po které vede jeden z mnoha vycházkových okruhů Soustava nově vybudovaných a průběžně doplňovaných vycházkových okruhů v okolí m. č. Kolovraty. Okruhy využívají cest mezi poli a lesních pěšinek. Jejich povrch je mírně upraven, aby nepůsobil rušivě a podél cest jsou nově vysazovány stromy a odpočívadla s lavičkami a mapami.

 

 5,0 km   Benice

Poprvé připomínány roku 1356 a k Praze byly připojeny v roce 1974.

 8,4 km   PP Pitkovická stráň
Přírodní památka Pitkovická stráň koniklec luční roste na pitkovické stráni Přírodní památka. Od roku 1969 chráněné území o rozloze 0,51 ha. Nevysoký skalnatý ostroh z břidlice. Je zde chráněno společenstvo skalní stepi s typickou teplomilnou květenou a zvířenou. Výskyt koniklce lučního českého. Území je ohrazeno dřevěným zábradlím.

 


Co řekli autoři…

Trasa podél Pitkovického potoka zasahuje poměrně daleko za hranice Prahy, ale právě v této části chybí vhodné cesty a proto by se muselo jít po silnicích. Z tohoto důvodu je trasa zkrácena a začíná až od obce Kuří. V úseku od Uhříněvsi jde pak trasa společně se zelenou turistickou značkou.