Upozornění, naše tipy


Parky a zahrady

Letenské sady, ilustrační foto

Celková výměra zahrad a parků na území města činí cca 3965 ha (stav k 31.12.2011), tedy přibližně 8 procent plochy města. V majetku města je přitom přibližně 2 649 ha z těchto ploch, z toho cca 229 ha tvoří parky ve správě Lesů hl. m. Prahy (parky a zahrady patřící do skupiny ploch celopražského významu) a 2420 ha parky ve správě městských částí (plochy místního významu) a plochy ve správě dalších subjektů. Péče o zeleň v hl.m. Praze, tedy i o parky a zahrady, probíhá v současné době dle Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze schválené v roce 2010 (více o koncepci).
Odbor ochrany prostředí MHMP - OCP MHMP (do 4/2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) zajišťuje prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy v souladu s touto koncepcí správu zahrad a parků skupiny ploch celopražského významu a zároveň zastupuje hl. m. Prahu jako vlastníka těchto pozemků

ZAHRADY A PARKY CELOPRAŽSKÉHO VÝZNAMU

 orientační mapka - parky celopražského významu

 

[ Královská obora - Stromovka | komplex zahrad vrchu Petřína /zahrnuje zahradu Nebozízek, Seminářskou zahradu, Růžový sad, Petřínské sady, Strahovskou zahradu a Lobkovickou zahradu/ | zahrada Kinských | Letenské sady | park na vrchu Vítkově | Hradčanské náměstí / bude doplněno/ | Obora Hvězda (parková část) další informace o celém areálu na stránkách Pražská příroda ]


Mezi nejatraktivnější pražské parky a zahrady ve správě městských částí patří např. Vyšehrad, Kampa, Františkánská zahrada, Riegrovy sady, Ladronka, Vojanovy sady.
Více informací o těchto a dalších lokalitách lze získat na stránkách jednotlivých MČ, na Portálu HMP v části k pražským parkům, na stránkách Pražské informační služby nebo např. v aplikaci Praha zelená ( www.prahazelena.cz).


Aktuality z oblasti:

  • Regenerace travnatých ploch ve Starém parku ve Stromovce – IV.etapa
    Na jaře 2024 proběhne regenerace další části travnatých ploch ve Starém parku ve Stromovce. Cílem regenerace je připravit pro návštěvníky parku Stromovka pobytovou travnatou plochu v klidnějším prostředí.
  • Koncepční obnova keřů v parku Královská obora Stromovka
    Na základě projektové dokumentace „Koncepční obnova keřů v parku Královská obora Stromovka“ (Ing. Josef Souček 2023) bude v roce  2024 a v následujících letech realizována koncepční obnova keřů a keřových skupin v rámci parku Stromovka.
    První etapa prací proběhne v zimním období a předjaří roku 2024, jedná se o pěstební zásahy navržené specialistou na stávajících keřích. Cílem zásahů je zajištění udržitelnosti cílových keřů a keřových skupin. Druhá etapa bude řešit redukce přestárlých keřových skupin a keřů. Třetí etapa obnovy bude zahrnovat realizaci kvalitních kompozičně vhodných nových výsadeb keřů a keřových skupin.
  • Vytvořeno 23. února 2014

Tiskové zprávy hl.m. Prahy