Investor: Správa železnic, státní organizace
Předpokládaný termín realizace stavby v rámci parku Stromovka: 8.3.2023 – 28.10. 2024
Kontaktní osoby:
Správa železnic, státní organizace – Jarmila Maderová, Maderova@spravazeleznic.cz
Metrostav TBR a.s. – Petr Hanzal, Petr.Hanzal@m-tbr.cz, +420 721 517 263
OHLA ŽS a.s. – Pavel Walder, walderp@ohla-zs.cz, +420 602 580 062


V roce 2024 budou dokončeny úpravy opěrné zdi včetně prostupu v opěrné zdi směrem do parku Stromovka. V průběhu roku 2024 budou ze zastávky Výstaviště nově zrealizovány dvě vedlejší dlážděné parkové cesty směrem do Stromovky. Parková bezbariérová cesta směřující ze zastávky Výstaviště do předprostoru areálu Výstaviště bude doplněna veřejným osvětlením. Další nově navržená přístupová cesta plynule naváže na stávající cestní síť v parku Stromovka.  Návrh nových parkových cest a nového veřejného osvětlení koresponduje s koncepcí celopražsky významného krajinářského parku Královská v parku Stromovka. Investorem akce je Správa železnic, státní organizace. Realizaci stavby zajišťuje Metrostav TBR a.s. a OHLA ŽS a.s.