Upozornění, naše tipy

  • -

Politika ochrany životního prostředí v hl.m. Praze a její nástroje

ilustrační foto

Politika ochrany životního prostředí (environmentální politika) je dnes připravována a realizována jak na národní (resp. nadnárodní – např. celoevropské) úrovni, tak i na úrovni regionů a velkých měst. Tato politika využívá celé řady nástrojů a opatření, které mají zvrátit případné nepříznivé trendy ve vývoji životního prostředí a naopak posílit vývojové směry z hlediska životního prostředí příznivější. Mezi základní nástroje realizace politiky životního prostředí řadíme právní nástroje (právo životního prostředí), institucionální nástroje (orgány veřejné správy), ekonomické nástroje, tzv. dobrovolné nástroje, územní plánování, strategické plánování, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojování veřejnosti, informační nástroje, vědu a výzkum, mezinárodní spolupráci. Většina z těchto nástrojů je využívána i na úrovni měst a regionů.

Také hl.m. Praha usiluje o aktivní a účinnou politiku životního prostředí na úrovni města. Součástí této politiky je např. územní a strategické plánování (Územní plán hl.m. Prahy, Strategický plán hl.m. Prahy a dále řada koncepčních dokumentů pro dílčí oblasti - péče o zeleň, ovzduší, voda, energetika, odpadové hospodářství, EVVO, …), využívá ekonomické nástroje (dotace a granty v oblasti životního prostředí a souvisejících oblastech), má dlouholetou tradici provozování Informačního systému o životním prostředí včetně moderního systému poskytování informací o ŽP, je aktivní v mezinárodní spolupráci velkých evropských měst v oblasti ochrany životního prostředí.


Aktuality z oblasti:

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období