Upozornění, naše tipy


Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze

Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.

Těžiště výkonu státní správy v ochraně životního prostředí na ústřední úrovni spočívá na Ministerstvu životního prostředí. Dílčí otázky zajišťují také další resortní ministerstva, např. Ministerstvo zemědělství. Součástí ústřední státní správy v ochraně životního prostředí jsou dále tzv. specializované orgány, tj. orgány řízené příslušným ústředním orgánem. Tyto orgány mají celostátní působnost, kterou v území zajišťují jejich nižší územní složky (v Praze např. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha; Hygienická stanice hl.m. Prahy aj.).

Na místní úrovni zajišťují převážnou část výkonu státní správy v současném systému veřejné správy kraje a obce (v rámci tzv. přenesené působnosti). Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu především úřady městských částí na základě kompetencí přímo ze zákona nebo na základě kompetencí  svěřených jim Statutem hl.m. Prahy a Magistrát hlavního města Prahy.
Kraje a obce zajišťují ochranu životního prostředí na svém území rovněž v rámci samosprávy (tzv. samostatná působnost).


Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze v jednotlivých oblastech:

 

  • Vytvořeno 15. dubna 2014