Jedná se o úsek cesty v délce přibližně 2,1 km, tedy v místech od hráze po vjezd do areálu čerpací stanice odpadních vod (konec ulice Ramanova). Důvodem pro rekonstrukci byl zhoršující se stav cesty a také stavba dodatkového bezpečnostního přelivu přehrady. Během prací na přelivu byla cesta na delší dobu zneprůjezdněna a bylo rozhodnuto o souběžném provedení její kompletní opravy.

V rámci rekonstrukce pracovníci provedou mikropilotáže, čímž stabilizují problematické okraje cesty směrem k přehradě. Opraví rovněž kamenné zídky směrem do svahu, propustky pod cestou a studánku. Kromě toho vymění a doplní také mobiliář cesty. Povrch cesty bude poté opět asfaltový. Na dvou místech pak vznikne dlážděná vyhlídka na vodní plochu a širší pobytové schody. Celková cena oprav činí 31,3 milionu korun včetně DPH.

Dle platné smlouvy se zhotovitelem se dokončení bezpečnostního přelivu plánovalo na konec března. Nicméně odborníci během výstavby zjistili, že bude nutné rozšířit stanovené práce a provést další nutné úpravy tělesa hráze a patních drenáží. Veškeré práce by měly být dokončeny nejpozději v červnu 2023.

Po dokončení obou staveb, tedy dodatkového bezpečnostního přelivu i vyhlídkové cesty bude opět volný průchod podél Botiče a Hostivařské přehrady v plném rozsahu od Hostivaře až do Petrovic.

V současné době se předpokládá, že od dubna se hladina nádrže bude moci začít opět zvyšovat na standardní letní úroveň. Napouštění však bude závislé na počasí a přítocích.

„Pokud vše půjde dobře podle plánu, tak by cesta na hrázi a další návazné komunikace na pravém břehu nádrže mohly být pro veřejnost otevřeny na konci května tohoto roku,“ uvádí Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí.