Hlavní město Praha:

Magistrát HMP:

Odbor ochrany prostředí
oddělení ochrany přírody a krajiny

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje

Odbor ochrany prostředí
oddělení státní
správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče
110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje

Odbor ochrany prostředí
oddělení péče o zeleň

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje

 

Volené orgány:

Výbor pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví ZHMP

Archiv zpráv z výboru: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09), rok 2013-2014 (TOP09), rok 2014-2018rok 2019-2022

Rada HMP – oblast je v současné době svěřena do působnosti náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Ing. Jany Komrskové (zvolena 16.2. 2023 /viz usnesení Rady HMP č. NNNN ze dne 16. 2. 2023/, kompetence, kontakty a další)

 

Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
Kompetence MČ - podrobné informace na stránkách OŽP
kontakty na pracoviště jednotlivých MČ (odbory ÚMČ) zabývající se problematikou životního prostředí


Další subjekty:

Česká inspekce životní prostředí
Oblastní inspektorát Praha,

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
email: public@ph.cizp.cz; info@ph.cizp.cz; http://www.cizp.cz

  • Oddělení ochrany lesa (OL)
    Tel.: 233 066 501; FAX: 233 066 103; email: ol@ph.cizp.cz
  • Oddělení ochrany přírody (OP)
    Tel.: 233 066 601; FAX: 233 066 603; email: op@ph.cizp.cz

 

Dobrovolná stráž přírody

I v Praze funguje dobrovolná stráž přírody. Členové stráže přírody jsou vybaveni služebním odznakem stráže a průkazem strážce.
Více informací o tom, jak stráž funguje, naleznete na Stráž přírody (ochranaprirody.cz)
Na území hlavního města Prahy ustanovuje stráž přírody Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení ochrany přírody a krajiny (kontaktní e-mail). Stráž přírody vykonává činnost na celém území hl. města Prahy, kromě národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a území CHKO Český kras (zasahuje na území hl. m. Prahy směrem z jihu).