V současné době (stav od 3/2023) je na území Prahy umístěno v lesích a lesoparcích Prahy 9 piknikových míst s ohništěm a dále v parcích 10 piknikových míst s přenosným nebo stabilním grilem ve správě hl. m. Prahy. Všechna tato místa jsou speciálně označena cedulí s nápisem „Piknikové místo", jejíž součástí je i návštěvní řád. Návštěvníci piknikových míst se musí řídit tímto návštěvním řádem, který mimo jiné obsahuje informace, za jakých podmínek je možné na piknikových místech s ohništěm rozdělávat v ohništi oheň a na piknikových místech s přenosným/stabilním grilem grilovat.
Další pikniková místa spravují jiné subjekty, především městské části (př. MČ Praha 12, MČ Praha 3, MČ Praha 14 aj.).

pikniková místa v pražských lesích a parcích, orientační mapka, stav 3/2023