Upozornění, naše tipy

  • V roce 2022 byl vyhlášen nový památný strom Jilm v Růžové ulici, jedná se o jilm vaz (Ulmus laevis ) na pozemku parc. č. 2326/3 k. ú. Nové Město. Vyhlášen byl rozhodnutím ze dne 18.3.2022 s nabytím právní moci dne 15. 4. 2022. Současně je vymezeno ochranné pásmo ve tvaru neúplného kruhu (mimo části pozemků parc. č. 117/1, 2326/2 a 68 k. ú. Nové Město) o poloměru 13 m.


Památné stromy

Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí (pohled od severu)

Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou chráněny také významné stromy, skupiny a stromořadí.

K 11/2022 požívalo 199 stromů na území hl.m. Prahy ochranu jakožto stromy památné. Památné stromy jsou  vyhlašovány jako jedinci, skupiny nebo stromořadí.
Pozn.: Údržba a péče o  stromy zůstává dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny i po vyhlášení stromu za strom památný  nadále  povinností vlastníků.

Památné stromy na území hl.m. Prahy, orientační mapa:

aaa


Aktuality z oblasti:

  • Vytvořeno 23. února 2014

Tiskové zprávy hl.m. Prahy