Použité texty byly pževzaty z brožury Přírodní park Modřanská rokle - Cholupice vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP.

Základní charakteristika:

Rozloha: 1707,50 ha
Původní rok vyhlášení: 1991
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš, MČ Praha-Kunratice, MČ Praha-Zbraslav

Orientační poloha v Praze:

Přírodní park Modřanská rokle - Cholupice - orientační poloha v Praze