TRASA ČÍSLO: 15

jeden z mnoha můstků, po kterých budete překonávat  cholupický potok trasa podél cholupického potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Cholupický potok pramení na území Prahy mezi sportovním letištěm Točná a Cholupicemi.
Délka toku: 3,50 km.

Údolím, kterým protéká Cholupický potok vedla ještě v roce 2006 zelená turistická značka, která překonávala potok pomocí zhruba 15 dřevěných můstků. Šlo tak pro pěší o velice zajímavou trasu. Ovšem již v roce 2007 byly turistické značky zamalovány a tento stav trvá dodnes. Celé údolí pak působí poměrně neudržovaným dojmem a například z původních mostků se dochovalo jen asi devět použitelných. Přitom pěšinka podél Cholupického potoka je dobře průchodná a podle stop od veloplášťů tudy jezdí i hodně cyklistů. Poněkud rušivě pak v současnosti působí velké staveniště tunelu, který bude součástí dálničního obchvatu. Velkým lákadlem, zvláště pro kluky všeho věku je sportovní letiště na Točné, kde je příležitost k zaparkování auta, ale také k občerstvení, protože zde v odpoledních hodinách (mimo pondělí) je otevřená restaurace.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Tok Cholupického potoka lze sledovat od jeho pramene, který naleznete ve zmole na kraji lesa nedaleko od letiště na Točné. Nicméně za začátek trasy podél Cholupického potoka lze zvolit ještě několik vzdálenějších míst, protože již cesta k vlastnímu potoku nabízí příjemnou procházku a návštěvu několika zajímavostí.

Prvním takovýmto místem je v Písnici konečná autobusové linky č.: 113, která jezdí od metra Kačerov. Toto místo se dotýká také trasy podél Libušského potoka a umožňuje tak obě trasy propojit.

Druhým místem je stanice autobusů č.: 173, 341 a 342 Cholupice.

Začátek pro cyklisty:

Pro cyklisty je začátek trasy obdobný jako pro pěší.

 

Propojení Písnice a sportovního letiště na Točné:

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

Pramen potoka a začátek samotné trasy podél něj

Od letiště se k samotnému prameni Cholupickému potoku musíte vrátit podél letiště k lesu a doleva do něj. Bohužel původně dobře značená cesta do lesa je nyní z dálky nezřetelná a hůř se hledá. Potok pramení v remízku mezi rozcestím cest, letištěm a lesem.

 

0,1

Odbočka do lesa

Odbočte vlevo k cípu lesa, zde vede lesní cesta dolů k údolí potoka a k prvním můstkům.

 

2,7

Odbočka do Komořan

Vlevo vede užší pěšinka, po které dříve vedla zelená značka do Komořan k autobusům MHD.

 

3,1

Ul. U soutoku

Konec lesní cesty u hlavní ul. Komořanské, za ní je ul. U soutoku.

 

3,3

Cyklostezka

Cholupický potok protéká uzavřeným komerčním areálem a záhy ústí do Vltavy. Po ul. U soutoku dojdete za přejezdem k cyklostezce od mostu Závodu míru do Modřan.

 

 


DÁLŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Prvním možným zakončením je autobusová zastávka v Komořanech.

Druhou variantou je napojení na cyklostezku, po této cestě se můžete dostat vlastně podél Vltavy až do centra Prahy. Rovněž se dá trasa podél Cholupického potoku propojit s trasou například podél potoku Libušského.   

Pro cyklisty:

Pokud dojedete až na konec trasy, nabízí se pro cyklisty satisfakce v podobě kvalitní cyklostezky, protože trasa podél Cholupického potoka vede přímo na jednu z nejvýznamnějších pražských cyklostezek a cyklotras.


ZAJÍMAVOSTI

1,7 km PP Cholupická bažantnice

Přírodní památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 13,78 ha. Jde o bývalou bažantnici se zbytky lužního lesa. Jsou zde porosty starých stromů, především dubů. Bylo zde zjištěno na 99 většinou lesních motýlů.

2,4 km Cholupice

Obec je prvně zmiňována roku 1300 a zdejší tvrz roku 1328. Zbytky tvrze lze nalézt ve stavení čp.: 11.

Komořanský zámek
komořanský zámek, v kterém sídlí český hydrometeorologický úřad Vlastní Komořany jsou připomínány již v zakládací listině vyšehradské kapituly z roku 1088. Koncem 16. století obec měnila majitele a již při této příležitosti je poprvé zmíněná místní tvrz. V této době započalo budování většího sídla, které se stalo předmětem konfiskací po Bílé hoře a přešlo do majetku zbraslavského kláštera. Současný vzhled zámku je výsledkem několika úprav, poslední proběhla v polovině 19. století. Dnes v zámku sídlí Český hydrometeorologický ústav.

 

3,0  km Letiště na Točné
sportovní letiště na točné Sportovní letiště, které je v provozu již od první republiky. Možnost občerstvení a vyhlídkových letů.

 

 


Co řekli autoři…

Cholupický potok je častým cílem výletů. Oba konce trasy jsou dobře dostupné jak pro pěší, cyklisty a motoristy.

Tak jak již bylo uvedeno v úvodu, trasa podél Cholupického potoku je i přes svoji zanedbanost oblíbeným cílem výletů. Pro cyklisty s terénnější náturou pak tato cesta nabízí zajímavé technické pasáže.