TRASA ČÍSLO: 17

lhotecký potok ve své neregulované části trasa podél lhoteckého potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: na území Prahy na jih pod sídlištěm Kamýk, vytéká z PP V Hrobech.
Délka toku: 4 km. Lhotecký potok je menší vodní tok vklíněný do moderní výstavby sídlišť v m. č. Modřany. Díky tomuto nenápadnému potoku tak mají nejen obyvatelé okolních domů ve své blízkosti nečekaný kus přírody, kterým vede řada pěšinek a cest.


POPIS TRASY

 

Začátek pro pěší:

Nejvhodnější je zastávka autobusů číslo: 117, 165, 215 „Sídliště Libuš“.

Začátek pro cyklisty:

V horní části se trasa podél Lhoteckého potoka dotýká připravované CT spojující Modřany, NS Modřanskou roklí a Cholupice.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

Sídliště Libuš

Autobusová zastávka „Sídliště Libuš“ linek číslo: 117, 165, 215 na ulici Gen. Šišky. K Lhoteckému potoku se jde dále po hlavní, po pravém chodníku ve směru jízdy autobusu.

 

0,5

Odbočka k TJ Tempo

Z hlavní Gen. Šišky se odbočuje vpravo na slepou komunikaci, která končí u sportovišť TJ Tempo. Projde se sportovišti rovně směrem k ulici K lesu. Po pravé straně je bývalá dráha na BMX a za ní po roce 2005 vyrostl bytový dům. Mezi objektem TJ Tempo ulicí K Lesu je nově vybudovaný úsek cyklostezky..

 

0,8

PP V Hrobech

Po levé straně je ohrazená stráň, jde o PP V Hrobech. Chodník vede k oplocení vodárenského objektu, naproti je památný strom – dub. Cesta končí spolu s oplocením a zde musíte odbočit vlevo, na levý břeh Lhoteckého potoka. Lákavá cesta přímo končí na břehu Borového rybníka.

Další možností je procházka Kamýckým hájem. Jedná se o lesopark po vaší pravé straně, kterým vede rekreační naučná stezka Neleníme v zeleni. Cesta podél potoka však mírně klesá pěšinkou k Borovému rybníku.

PP V Hrobech

1,6

Borový rybník

borový rybník na lhoteckém potoceZačátek Borového rybníka, dále na jeho hráz. Pod hrází začíná několik cestiček, které vedou údolím podél Lhoteckého potoka.

 

3,1

Pod školou

Cesta lesíkem podél potoka ústí na otevřené prostranství pod školou. Lze pokračovat dolů po obou březích potoka.

 

3,4

Nenapuštěná nádrž

nenapuštěná retenční nádrž nahrazuje loukuV dolní části otevřené plochy je nenapuštěná retenční nádrž, cesta vede na její hráz. Z pravobřežní strany hráze vede dolů asfaltový chodník, po kterém pokračuje trasa podél Lhoteckého potoka.

 

4,5

 

Zatrubnění potoka

lhotecký potok končí svoji pozemskou část tokuZde končí nejen přírodní část trasy, neveliké údolí kolem Lhoteckého potoka, ale i povrchová část toku potoka, protože je sveden pod zem.

Pokud chcete pokračovat dále, musíte překonat hlavní ulici Československého exilu.

 

4,7

Československého exilu

V místech zatrubnění Lhoteckého potoka je zastávka mnoha autobusových linek, nabízí se proto zakončení této trasy.

 

4,7

 

Pokračování k Vltavě

Pokud chcete sledovat Lhotecký potok až k Vltavě, pokračujte rovně přes nezastavěnou plochu dolů do ulice Klostermannovy a po ní až k ul. Modřanské.

 

5,6

Modřanská ulice

Ul. Klostermannova končí na Modřanské ulici. Zde se rovněž nabízí několik autobusových a tramvajových linek, které mají zastávku na Obchodním náměstí.

Modřany

Kostel Nanebevzetí P. Marie

 

Ústí do Vltavy

Ústí Lhoteckého potoka do Vltavy je neznatelné, protože v těchto místech je řeka vzedmuta Modřanským jezem.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

V dolní části trasy podél Lhoteckého potoka jezdí několik autobusových linek, zcela dole pak i linky tramvajové. Trasu podél Lhoteckého potoka je možné propojit s trasou podle potoka Libušského nebo Zátišského.

Pro cyklisty:

Rovněž cyklisté mohou pokračovat podél Libišského nebo Zátišského potoka a propojit tak tyto trasy do okruhu.

Pokud cyklisté dojedou až k Vltavě, mohou se napojit na pravobřežní cyklistickou „dálnici“: MO – BR, tedy cyklotrasu A 2.


ZAJÍMAVOSTI

0,8 km  PP V Hrobech
hranice pp v hrobech stráň, která tvoří pp v hrobech Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1988 na výměře 1,31 ha. Jde o bývalou pastvinu s výskytem některých teplomilných rostlin a drobných živočichů. Roste zde například koniklec luční.

 

5,6 km  Modřany

Modřany jsou poprvé zmiňovány roku 1178, jako majetek vyšehradské kapituly. Na rozvoji obce se významnou měrou podílel cukrovar vybudovaný roku 1861, a dále železniční trať zprovozněná roku 1881.

5,6 km  Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Stavba tohoto kostela se nachází na místě stavby románské a později gotické. Původní kostel byl v době husitských bouří vypálen v letech 1427 a 1429. Stejný osud chrám postihl i v roce 1645, kdy jej vypálila švédská vojska. Současná podoba kostela vznikla po roce 1648, kdy se do Modřan vrátili cisterciáci.   


Co řekli autoři…

Lhotecký potok nabízí příjemnou procházku klidným prostředím, vklíněným do několika sídlišť. Tuto trasu lze využít jako spojovací cestu nebo ji propojit s okolními potoky do okruhu. Pro cyklisty je celá trasa dobře průjezdná, některá cesty jsou však slepé.