TRASA ČÍSLO: 16

libušský potok v plném lesku trasa podél libušského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: u obce Hodkovice na jihovýchod od hranic Prahy.
Délka toku: 5,5 km.
Velikost povodí: 13,96 km2 .

Trasa podél Libušského potoka vám umožní pohodlnou nejenom procházku, ale i projížďku na kole PP Modřanská rokle, kterou vede také trasa naučné stezky a pohodlná cyklostezka. Trasa je zároveň výhodnou spojnicí mezi trasou podél Vltavy, lesnatou oblastí kolem Cholupic a Točné.


POPIS TRASY

Trasu lze rozdělit na dva úseky. Horní od Písnice do Modřanské rokle vede po lesní pěšince a cestou musíte překonat několik brodů. Druhá část pak vede po asfaltové cestě.

Začátek pro pěší:

Trasu podél Libušského potoka je nejvhodnější začít v Písnici, například na konečné autobusové linky: 113 (jezdí sem od metra Kačerov), případně na jiných zastávkách linek 331, 333, 389 (jezdí z Budějovické), které Písnicí projíždí.

Druhou možností, jak se dostat k Libušskému potoku je použít cestu podél pravobřežního přítoku, který pramení pod sídlištěm Libuš. K tomuto sídlišti jezdí velké množství autobusových linek.

Začátek pro cyklisty:

Písnice neleží na žádné cyklotrase, ale je dobře přístupná po okolních komunikacích. Velice výhodné je napojení na konec cyklostezky Modřanskou roklí a cyklostezku z Modřan, Libuše do Cholupic a na Točnou. Pro cyklisty je důležité rozcestí na hrázi nádrže uprostřed rokle.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Písnice

Konečná autobusové linky: 113. Od konečné se jde dolů ulicí Na Konečné do ul. Zátoňské a na její konec.

Písnice

0,6

Rozcestí „U rybníku“

Na konci ul. Zátoňské, naproti rybníku je po levé straně starobylá usedlost. Kousek za usedlostí je pěkný rozcestník místních cest „U rybníku“. Trasa vede rovně do ulice Hoštické a z ní po asi 100 vlevo, tedy podél potoku. Ulice se zúží, vede kolem ČOV a ven z Písnice.

Usedlost v Písnici

1,0

Hráz rybníka

Ulice Hoštická se postupně změní na polní cestu, která vás dovede k rybníku. Za rybníkem cesta vstupuje do lesa a sleduje přesně tok Libušského potoka.

 

2,00

Modřanská rokle

Cesta ústí do Modřanské rokle, zároveň je v tomto místě soutok s pravobřežním přítokem od sídliště Libuš. Trasa vede vlevo společně s NS Modřanská rokle.

Modřanská rokle

2,00

Odbočka do sídliště Libuš

Pokud odbočíte vpravo a stále rovně, po 100 metrech dojdete k poslední informační tabuli NS. V těchto místech odbočuje vlevo asfaltová cesta ke konečné autobusu č.: 215. K sídlišti Libuš musíte pokračovat stále rovně, kolem vodárenského objektu.

Sídliště Libuš

2,4

Hráz nádrže

Vaše cesta podél Libušského potoka vede od soutoku vlevo k vodní nádrži. Cesta přechází přes hráz retenční nádrže. Zde je rozcestí, vlevo odbočuje polní cesta, která vede do Cholupic. Pod hrází je po levé straně informační tabulka, která upozorňuje, že v těchto místech stávala dříve restaurace.

 

4,2

Spartak Modřany

Vpravo je sportoviště Spartaku Modřany, zároveň je zde první informační tabule NS Modřanská rokle. Šipky cyklostezky a vaše trasa vedou vpravo k podchodu pod křižovatkou .

 

4,9

Světelná křižovatka

Křižovatka ulic Čs. exilu a Generála Šišky (dříve Kolarovova). Podchody se musíte dostat na protilehlý roh, k plechové ohradě kolem nezastavěného pozemku. Podchod je nyní dobře označen, tak aby nedocházelo ke kolizi cyklistů s chodci. Těsně za ohradou roste památný strom – dub letní. Trasa podél Libušského potoka dále sleduje cyklostezku, která vede dolů souběžně s ulicí Gen. Šišky, ale zadem a v klidu za protihlukovou zdí.

 

5,7

Tramvajový most

Ulice Gen. Šišky končí kolmo na Komořanské, zároveň je zde tramvajový most, přes tuto křižovatku. Zde se pokračuje vpravo, po zklidněné Komořanské ulici.

 

5,9

Obchodní náměstí

Možný konec trasy podél Libušského potoka. Zde je zastávka mnoha autobusových a tramvajových linek.

Pokud chcete nalézt ústí Libušského potoka do Vltavy, musíte z náměstí pokračovat do ulice U kina, podejít mosty a jste u Vltavy.

 

6,1

Ústí do Vltavy

Ústí Libušského potoka do Vltavy je díky jejímu vzedmutí nedalekým jezem neznatelné.

 


DÁLŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Z Obchodního náměstí jezdí velké množství tramvajových a autobusových linek. Další možností je napojit trasu podél Libušského potoka na trasy podél jiných potoků, například Cholupického nebo lhoteckého, případně pokračovat podél Vltavy.

Pro cyklisty:

Konec trasy podél Libušského potoka přímo navazuje na cyklostezku podél pravého břehu Vltavy, což je cyklotrasa A 2 (dříve MO – BR /Modřany – Braník/).


ZAJÍMAVOSTI

0 km Písnice

První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1406. Boží muka na bývalé návsi, nyní parku, jsou z konce 18. století a jsou zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek.

0,6 km  Usedlost v ulici Z Písnici
pěkně opravená starobylá usedlost v písnici Pěkně opravená zemědělská usedlost číslo popisné 1 v Zátoňské ulici. Na štítu brány jsou data: LP 1491, 1855, 1941, 2001.

 

2,0 km  Modřanská rokle
modřanskou roklí prochází nejen asfaltový chodník, ale také naučná stezka pohodlná cesta v horní části modřanské rokle pokud budete mít štěstí, potkáte v modřanské rokli i srnce retenční nádrž uprostřed modřanské rokle Přírodní památka. Od roku 1988 chráněný přírodní výtvor o rozloze 124,88 ha. Chráněno především pro krajinářský význam. Údolí je tvořeno erozním zářezem Libušského potoka v protorozoických a ordovických horninách. V údolí jsou dobře zachované lužní porosty s přirozenou skladbou dřevin a bylin. Modřanská rokle je součástí přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Ještě koncem roku 1900 bylo údolí bez lesů a byly ze pastviny.

 

2,0 km  Sídliště Libuš

Sídliště bylo postaveno v letech 1979 až 1984 podle projektu J. Hančla a A. Šulce. Je zde 3358 bytových jednotek určených pro 10 000 obyvatel. Součástí bylo i střední učiliště s plaveckým bazénem, v současnosti (léto 2003) zdevastováno.


Co řekli autoři…

Trasa podél Libušského potoka nabízí možnost k pohodlné a nenáročné procházce třeba s kočárkem nebo projížďce na kole s malými dětmi. Trasu lze rovněž využít jako propojení s jinými cíly, například s lesy mezi Komořany, Cholupicemi a Modřanami.