Použité texty byly převzaty z brožury Přírodní park Smetanka vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP s doplněním dílčích informací o pražských lesích a lesoparcích, studánkách, trasách podél potoků a dalších turisticky i přírodovědecky zajímavých místech v dané lokalitě.

Základní charakteristika:

Rozloha: 150,10 ha
Původní rok vyhlášení: 2009
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha 9, MČ Praha 14

Orientační poloha v Praze:
Přírodní park Smetanka - orientační poloha v Praze