TRASA ČÍSLO: 23

meandry rokytky nad říčanami Upravená orientační mapka trasy
bude doplněna v průběhu listopadu

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k červenci 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: mimo území Prahy,
Délka toku: 36,2 km.
Velikost povodí: nad Počernickým rybníkem 88 km2 .

Rokytka je po Vltavě a Berounce největší vodní tok na území Prahy. Okolí Rokytky lze označit jako nejrychleji se měnící a také plné protikladů. Tato říčka protéká nejprve krásnou přírodou, kde teče kamenitým korytem a připomíná takřka horský potok. Na území Prahy pak teče pozoruhodným koridorem mezi původními areály průmyslových kolosů ve Vysočanech. Právě městská část toku Rokytky zaznamenala v poslední době radikální změnu, když místo továren vyrostly sportovní areály a hřiště a mnoho obytných komplexů. Společně s těmito stavbami byly vybudovány v některých úsecích nové parky a kvalitní cyklostezky. Okolí Rokytky se tak stává nejen pro cyklisty velice důležitou dopravní komunikací, vedoucí od kraje města až do jeho širšího centra.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Z Prahy jede směrem k pramenu Rokytky několik autobusových spojů. Konkrétně do osady Na Ladech zajíždí z Říčan autobus číslo: 494. Velice příjemná je však procházka přímo z Říčan, od nádraží po modré turistické značce na Kopešín, kde se posléze napojuje na naučnou stezku Říčansko.

Začátek pro cyklisty:

Tehovem a posléze osadou Lada prochází cyklotrasa č.: 0024, spojující Jevany a Říčany. Z Říčan lze rovněž vyjet cyklotrasou č.: 0021. Bez problémů je sjízdná modrá turistická značka.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Chatová osada Lada

začátek toku rokytky připomíná horské prostředíZačátek trasy je u rybníků u chatové osady Lada, odkud se jde po silnici vpravo a asi po 100 metrech se odbočuje vlevo do lesa. Zde začínající tok Rokytky sleduje několik neznačených pěšinek.

 

0,5

Modrá turistická značka

Neznačená pěšinka se napojuje na modrou turistickou značku, která zleva přichází od Říčan.

 

1,1

Mostek pod Černokosteleckou ulicí

starobylý mostek pod černokosteleckouTrasa směřuje pod mostek a podchází Černokosteleckou. Za moste se pokračuje vlevo.
Přestože jste uprostřed lesa a zdejší cesty jsou poněkud terénní, je tady rozcestí několika cyklotras.

 

1,4

Informační tabule naučné stezky a bývalý lom nad Rokytkou

Naučná stezka Říčansko

3,9

Jureček

Restaurace Jureček, prodělala rekonstrukci, stejně jako zdejší koupaliště, kde vznikl na protější straně nový stánek s občerstvením. Odtud se pokračuje po zelené značce a po ulici Ke koupališti vzhůru směrem do zástavby Říčan.

 

4,2

Průchod Říčany

Z ulice Ke koupališti se odbočuje vpravo do ulice Pod vojenským velitelstvím. Na jejím konci mírně vlevo a hned vpravo do ulice Mozartovy. Po ní stále rovně, až k přechodu pro chodce u hotelu Nad hladinou.

 

5,1

Hotel Best

Přes přechod a stále rovně, jde stále o ulici Mozartovu, mezi nově vznikající zástavbu.

 

5,5

Pod bahnivkou

Konec ulice Mozartovy, na konci vpravo dolů po ulici Pod Bahnivkou. Tato cesta končí průchodem otevřené brány, za kterou začíná hráz rybníka.

 

5,7

PR Mýto

Ulice Pod Bahnivkou končí rozbitou bránou před hrází rybníka. Dříve se dalo tudy projít a uhnout vlevo do údolí. Nyní musíte odbočit dříve, již před hrází vlevo na pole a po jeho okraji dojdete k místu, kde se dá sejít do údolí k Rokytce, kudy již vede pohodlná pěšinka. Cesta dále pokračuje dolů po malé pěšince, která sleduje tok Rokytky a prochází malebným prostředím rezervace. Dříve zde vedla naučná stezka, která je nyní zaniklá. Pěšinka se pozvolna rozšiřuje, prochází kolem vodárenského objektu a vstupuje do Nedvězím, kde na ní navazuje ulice Hájová.

PR Mýto

7,6

 

Začátek Nedvězí

Začátek ulice Hájové v Nedvězí.

 

8,3

Nedvězí

Náves v Nedvězí, nedaleko je místní úřad a zastávka autobusové linky č. 268 (jezdí k metru Skalka). Trasa se v těchto místech odklání od vlastního toku Rokytky, protože v tomto úseku chybí použitelná cesta. Další cesta proto vede vlevo nahoru z Nedvězí do ulice Pankovy. Na vrcholu stoupání, se napojuje na cyklotrasu 0100 směřující po klidné silničce do Královic.

 

11,6

Královice

Královice, zastávka autobusové linky č.: 364 „Pod hradem“ a odbočka červené turistické značky nahoru k tvrzi. Průchodem statku se trasa dostane na ulici K Markétě, zde vlevo.

Tvrz v Královicích

 

 

Další pokračování je možné buď zpět do obce a dále po červené značce k Markétě.

 

12,7

Svatá Markéta

Kostel sv. Markéty. Zde se ulice k Markétě spojuje s červenou turistickou značkou. Po červené trasa pokračuje dále směrem na Koloděje. Cesta vede podél valů bývalého hradiště a dále po okraji pole. V tomto úseku se musí dát větší pozor na orientaci, značení je zarostlé v křoví. Cesta kopíruje okraj pole a přes horizont směřuje k rohu obory.

V těchto místech Rokytka protéká nepřístupnou zámeckou oborou.

Sv. Markéta

Hradiště

15,6

Koloděje

Těsně před Kolodějemi můžete vystoupat na zrekultivovanou skládku, která byla přeměněna na parčík. Z vrcholku je pěkný výhled
Červená vede přes Koloděje k místnímu zámku, dále dolů k rybníku a vlevo po ulici K Dubči a ul. Ke kolodějskému zámku.

Zámek v Kolodějích

 

17,2

Odbočka červené značky

Červená odbočuje vpravo z ulice Ke kolodějskému zámku a pokračuje dolů po panelové cestě, směrem na Běchovice.

 

19,0

Běchovice

Po překonání Českobrodské červená značka odbočuje u nádrže vlevo. Trasa podél Rokytky však pokračuje stále rovně pod železniční přemostění, za ním uhýbá ihned vlevo a pokračuje podél trati směrem na Prahu. Směr vám bude ukazovat vodárenská věž, ke které však nedojdete. U vodárenského objektu cesta pravoúhle zahýbá doprava a stoupá k místní části Vinice.

Běchovice

19,4

Modrá turistická značka

Na vrcholku stoupání se setkáte s modrou turistickou značkou, Ta sem směřuje zdola od železniční zastávky Praha Běchovice a pokračuje dále na Xaverovský háj. Vy však zahněte vlevo do ulice Nad Rybníkem, která vás skutečně dovede až k Počernickému rybníku.

 

22,2

Počernický rybník

Začátek hráze Počernického rybníka, který je přírodní památkou. Dole pod hrází se nachází zámecká zahrada, kam vede také trasa podél Rokytky.

Celé Dolní Počernice mají vlastní naučnou stezku, která mapuje zdejší zajímavosti. Právě několik informačních zastávek je věnováno Počernickému rybník, mlýnu atd

Počernice

Počernický rybník

Počernice

Zámek

 

Po prohlídce zámecké zahrady z ní vyjdete u hlavní ulice Národních hrdinů. Další cesta může mít dva průběhy, ale oba směřují k přírodní rezervaci V Pískovně. Můžete pokračovat po levém břehu Rokytky kolem fotbalového hřiště a stále rovně po pěšince až lesíku a brodu. Těsně před ním je můstek z ocelových traverz.

Druhá varianta pak vede do ulice Bakurinovi a ke hřbitovu, kde je cyklistické rozcestí a další zastávky naučné stezky.

 

22,6

Rozcestí u hřbitova

Nedaleko za hřbitovem je nový park s malou rozhlednou, který vzniknul rekultivací skládky. Park se nachází přímo nad východním okrajem PR V Pískovně, kam můžete přímo dojít.

 

24,0

Začátek Vidláku

Od rezervace vede dále cesta přes brod (těsně vlevo je lávka z ocelových traverz) na polní cestu lemovanou stromy. Tato cesta vede do Hostavic, do ulice Vidlák.

 

24,8

Hostavice

V Hostavicích se zleva přidává cyklotrasa číslo: 1, kterou trasa dále sleduje. Po pohodlné asfaltce půjdete nad suchým polderem Čihadla.

 

26,5

Kyje

Trasa vede společně s cyklotr. č.: 1 přes Kyje, kolem žel. zastávky Praha – Kyje, po lávce přes frekventovanou Průmyslovou k Hořejšímu rybníku.

Kostel sv. Bartoloměje

 

VARIANTA

Pokud chcete sledovat přesně tok Rokytky, lze použít následující neznačenou trasu: v ul. Lánské odbočit vlevo k zahrádkářské kolonii, kde vede pohodlná polní cesta až pod Průmyslovou, zde vlevo dolů k Rokytce a před ní vpravo na cestu, která sleduje potok až do Hrdlořezů a dále velkým obloukem obchází Smetanku k Hořejšímu rybníku.
V době terénního průzkumu probíhala rekonstrukce železničních mostů jak v Kyjích, tak i za zahrádkářskou kolonií, tedy u ulice Čelákovické a průchod zde byl problematický

 

31,2

Hořejší rybník

hráz s cyklostezkou u hořejšího rybníka v hloubětíněZde se spojuje varianta s původní trasou a naopak cyklotrasa č.: 1 odbočuje vlevo směrem na Žižkov a centrum Prahy. Vaše trasa sleduje Rokytku po jejím toku, tedy vpravo po pravém břehu k velké křižovatce Průmyslové a Poděbradské. Zde nabízí nedaleká stanice metra Hloubětín.

 

32,6

Poděbradská ulice

Na křižovatce Průmyslové a Poděbradské se pokračuje vlevo po Poděbradské, nejlépe po pravém chodníku.

PP Pražský zlom

33,1

odbočka z Poděbradské ulice

Jakmile podejdete nepoužívaný železniční most, odbočuje se vpravo na pěšinku po pravém břehu Rokytky. Projdete malý tunýlek a za ním se pokračuje po pohodlné pěšince stále po pravém břehu Rokytky.

 

 

Cesta podél Rokytky

Právě zmiňovaný most a těleso nepoužívané vlečky jsou přestavovány na novou cyklostezku. Největší stavbou je pak přemostění a nájezd na vlečku u ulice Freyovi.

 

35,0

Freyova ulice

Přes Freyovu ulici se přechází pomocí přechodu se světelnou signalizací. V těchto místech vás jistě zaujme elegantní konstrukce mostu nejen pro cyklisty, který brzo nahradí nutnost používat přechod pro chodce a umožní pohodlný výstup na nově budovanou cyklostezku. Za přechodem začíná na levém břehu cyklostezka směřující do Libně. Trasa pokračuje pohodlně dále společně s cyklostezkou.

 

35,7

Sokolovská

Přechází se hlavní Sokolovská, za kterou začíná park Podvinní.

Podvinní

 

Cyklostezka podél Rokytky

Cesta vede stále těsně po břehu Rokytky po širokých cestách až k bývalé usedlosti Kolčavka, v těchto místech je rovněž cyklostezka.

 

36,7

Kolčavka

Za Kolčavkou se musí podejít Čuprova ulice. V další cestě poslouží podchod na levém břehu Rokytky, kterým se dostanete na chodník na druhé straně Čuprovy ulice. Právě v těchto místech byla v létě 2009 budována nová cyklostezka, která pokračovala po pravém břehu Rokytky až k ulici Stejskalově.

Kolčavka

37,2

Libeň

ulice Stejskalova. Zde je možno odbočit ke kostelu sv. Vojtěcha a divadlu v Libni.

Sv. Vojtěch

37,5

Přemostění Elsnicova náměstí

Most pod Zenklovou ulicí, zde končí pěšinka a Rokytka vtéká pod rozsáhlé přemostění tvořící plochu Elsnicova náměstí.

Libeňský zámeček

Elznicovo náměstí

37,6

U Českých loděnic

Po přechodu náměstí je před vámi pro auta neprůjezdná komunikace U Českých loděnic, po její levé části uvidíte nové protipovodňové hráze a uzávěry Rokytky.

 

37,7

Ústí Rokytky do Vltavy

Vyústění Rokytky do Vltavy je opatřeno mohutným protipovodňovým uzávěremProtipovodňové uzávěry jsou vyústěním Rokytky do Vltavy. Konec trasy podél Rokytky.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Elznicovo náměstí je nedaleko stanice metra Palmovka. Přes samotné náměstí jezdí několik tramvajových linek.

Pro cyklisty:

Cyklotrasa podél Rokytky prozatím končí u Kolčavky. Odtud se dá pokračovat podél Rokytky po stejné cestě jako pro pěší. Přímo u konce trasy podél Rokytky se nabízí dvě možnosti pokračování jízdy na kole. Buď po proudu Vltavy po ulici Vltavanů nebo proti proudu, přes protipovodňový uzávěr Rokytky na Libeňský ostrov.


ZAJÍMAVOSTI

 5,7 km  PR Mýto

Od roku 1988 přírodní rezervace o rozloze 17,48 ha. Je zde chráněno údolí Rokytky s lesnatými svahy a loukami, jde o krajinářsky významný prvek, Rokytka zde přirozeně meandruje.

 11,6 km  Tvrz v Královicích

středověká tvrz nad královicemi Zbytek gotické tvrze, připomínané roku 1388. V současnosti je zachována 20 metrů vysoká obytná třípatrová věž, přestavěná r. 1592. V 80. letech 20. století byla započata rekonstrukce, ale po roce 1989 práce ustaly. V současnosti je objekt nepřístupný a je součástí obydlené, ale silně chátrající usedlosti.

 

Královice

První písemná zmínka o obci je z roku 1207.

 12,7 km  Sv. Markéta
kostel sv. markéty u královic Původně hrad z doby Václava II. V roce 1296 zde královna Guta porodila dceru Markétu, na památku této události byl postaven.

 

15,6 km Zámek v Kolodějích

Zámek v Kolodějích První zmínka o vesnici je z roku 1346. Na místě tvrze byl v letech 1705 – 20 Janem A. z Liechtensteina vybudován barokní zámek, v roce 1806 byl přestavěn. Nyní jej tvoří tři křídla do tvaru podkovy. Kolem zámku je anglický park a obora o celkové rozloze 26 ha. Celý objekt je pro veřejnost nepřístupný.

 

19,0 km  Běchovice

Obec poprvé připomínaná v roce 1227. Byla majetkem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V roce 1508 Běchovice vyhořely, když požár založil Jiří Kopidlanský z Kopidlna.

Dům č. p.: 1 na hlavní ul. Českobrodské je chráněn jako kulturní památka. Jde původně o barokní zájezdní hostinec a poštovní stanice. Dodnes je v dobře udržované budově Hostinec na Staré poště.

Památník běžeckého závodu, který se poprvé konal v roce 1897, je dílo sochařů J. Hejduka a V. Radvana.

22,2 km  Počernický rybník

Počernický rybník Od roku 1988 přírodní památka o rozloze 41,76. Je chráněn jak rybník, tak i část zámeckého parku, který je pod hrází. Na hrázi je stromořadí lip malolistých. Jde o největší rybník v Praze. Je zde chráněna vodní a mokřadní vegetace a hnízdiště vodního ptactva. Rybník prodělal v roce 2006 rozsáhlou rekultivaci včetně velké opravy hráze, stavidla a přepadu.

 

22,2 km  Počernice

Dlouhou dobu tvořily Horní a Dolní Počernice jeden celek a jsou připomínány poprvé roku 1322. Teprve od 16. století jsou obě obce rozlišovány. Název Počernice je údajně odvozen od slova „počerna“ označujícího člověka poněkud černého, tedy tmavé pleti.

 22,8 km  Zámek v Dolních Počernicích

zámek v dolních počernicích Nachází se v těsné blízkosti kostela. Zámek stojí na místě tvrze, která vznikla zřejmě ve 14. století. Zámek často měnil majitele a díky tomu byl přestavován. Objekt zámku tak zahrnuje konstrukce středověké, renesanční a barokní, nejnověji pak v polovině 19. století prodělal klasicistní úpravy. V zámku byla od roku 1936 nejprve ozdravovna a poté dětský domov, který je zde dodnes.

 

 22,8 km  Zámecký park v Dolcích Počernicích

Východní hranici parku tvoří hráz Počernického rybníka, rozloha parku je 7 ha. Současný park byl založen současně s klasicistní přestavbou zámku v polovině 19. století. V parku je zastoupeno 12 druhů jehličnanů a 56 druhů listnatých stromů.

 22,8 km  Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel v Dolních Počernicích. Původně románský kostelík z přelomu 12. a 13. století a jeho pozdější vývoj byl úzce spjat se sousedním zámkem. Současnou novorománskou podobu získal kostel v roce 1884, ale vnitřní zařízení je barokní.

23,8 km  PR V Pískovně

Přírodní rezervace V Pískovně Od roku 1988 chráněno jako přírodní rezervace o rozloze 29,76 ha. Původní pískovna, v současnosti zatopená. Jsou zde mokřadní společenstva a útočiště ptáků.

 

 26,5 km Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích

Kyjský kostel sv. Bartoloměje Kostel byl postaven v letech 1227 až 36, zřejmě na místě, kde původně stávala tvrz. Jde o kostel pevnostního typu, který byl schopen odolávat obležení. Z původní románské stavby se dochovala loď s věží a chórem. Ostatní dostavby jsou 17. a 19. století.

 

 32,6 km PP Pražský zlom

Chráněné území od roku 1988, na rozloze 0,36 ha. Je chráněn pravý břeh Rokytky, nedaleko kostela sv. Jiří v Hloubětíně. Jde o jediný odkryv zpřístupňující plochu Pražského zlomu. Pražský zlom je významná porucha zemské kůry, podle níž docházelo k pohybům vrstev až o několik set metrů, takže na povrchu se stýkají v jedné úrovni různě staré jednotky.

35,7 km  Podvinní

Podvinný mlýn 8, čp. 73. Podvinní bývala původně vesnice mezi Libní a Vysočany a také zde stávala tvrz. První zmínka o Podvinní pochází z roku 1318. Po třicetileté válce se zachoval pouze mlýn. V 19. stol. byl dvůr obnoven a jeho zbytky stojí dodnes. V současnosti je v místech bývalé usedlosti stejnojmenný park.

 36,7 km Kolčavka

Kolčavka č. 3, čp. 75. Původně vinice z 15. století. V prostorách usedlosti se v 80. letech 19. stol. vyráběl cement a dále se zde střídaly jiné provozy. Nakonec zde byl hostinec. Později objekt chátral. V současnosti je v soukromých rukou a vzorně zrekonstruován.

37,2 km  sv. Vojtěch

Kostel byl postaven podle projektu arch. Emila Králíčka ve stylu rané secese. Stavba vznikla v roce 1905 jako provizorium, které mělo původně sloužit jen šest let. Unikátní stavba je tvořena kombinací zděných a dřevěných prvků, doplněných o komplikovaně tvarované vazníky střechy. Kostel je chráněn jako kulturní památka.

37,5 km  Libeňský zámek

Původně gotická tvrz, postupně přestavovaná, dnešní rokokové průčelí je z roku 1769.

 37,5 km  Elznicovo náměstí

poslední mostek přes rokytku, nahoře je elsnicovo náměstí Mostek přes Rokytku v Libni. První betonový most v Čechách, vznikl v roce 1896 a byl postaven za 35 dní. Měl rozpětí 13,3 metrů, sílu klenby 0,95 metru a vzepjetí 2,75 metrů. V současnosti je mostek součástí souvislého přemostění Elznicova náměstí z roku 1909, které kryje Rokytku až k ústí do Vltavy v délce 99,3 metrů.


Co řekli autoři…

Rokytka spojuje Prahu s relativně odlehlými lesy v okolí Říčan a zároveň proniká hluboko do širšího centra Prahy. Díky likvidaci rozsáhlých průmyslových areálů v oblasti Vysočan se vytvořilo mnoho příležitostí k budování obytných domů, nových sportovních a rekreačních ploch a zároveň i stezek podél Rokytky.

Rokytka v úseku od Dolních Počernic až k ústí do Vltavy představuje pro cyklisty výbornou „výpadovku“ ven z Prahy.

Podél Rokytky je dlouhodobě budována cyklostezka, která je v zásadě shodná s popisovanou trasou.