Použité texty byly převzaty z brožury Přírodní park Košíře-Motol vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP s doplněním dílčích informací o pražských lesích a lesoparcích, studánkách, trasách podél potoků a dalších turisticky i přírodovědecky zajímavých místech v dané lokalitě.

Základní charakteristika:

Rozloha: 354,40 ha
Původní rok vyhlášení: 1991
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha Praha 5, MČ Praha 13

Orientační poloha v Praze:

Přírodní park Košíře-Motol - orientační poloha v Praze