[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské studánky - Jupiter - fotogalerie

Popis:

V kamenné zídce 280 cm dlouhé a ve střední části až 160 cm vysoké je cihlová kobka široká 84 cm, v přední části vysoká cca 80 cm. Původně bývala pravděpodobně hlubší, dnes zanesená hlínou, bez vody. Nad studánkou poškozená pískovcová socha Jupitera s orlem (uražené ruce a orlí křídlo), se stylizovanými mraky a blesky na soklu.

Zajímavosti:
Socha Jupitera (nemovitá kulturní památka) pochází z doby kolem roku 1820, autor neznámý (patrně z okruhu platzerovské dílny), restaurována 1972 Jaroslavem Heydukem. Před několoka lety se zjevně někdo pokoušel o vyčištění studánky, ale bez úspěchu – buď je pramen ještě hlouběji, nebo již zanikl.

orientační mapka Prahy - katastrální území Košíře

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha 5
Katastrální území:
Košíře
Upřesnění polohy: Bývalá studánka se nachází v dolní části parku Cibulka pod tzv. promenádní cestou, na jižním okraji mokřiny při potůčku pod ulicí Nad hliníkem (200 m západně od zámečku Cibulka).

 


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí památkově chráněného areálu Cibulka, jejíž parková úprava vytvořena 1817 - 1826 pasovským biskupem Leopoldem Linhartem Thun-Hohensteinem.
Součást přírodního parku Košíře-Motol.
V okolí studánky Na Cibulce, Nad Cibulkou a Pod Vidoulí.

 

Další iInformace:

MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:
Pacáková-Hošťálková Božena a kol.: Pražské zahrady a parky - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha 2000 (str. 217)
Petrovský J.: Některá nová zjištění o plastikách na košířské Cibulce - In: Staletá Praha XVI – PSSPPOP, Praha 1986 (str. 224)