Použité texty byly pževzaty z brožury Přírodní park Hostivař-Záběhlice vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP.

Základní charakteristika:

Rozloha: 423,10 ha
Původní rok vyhlášení: 1990
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 15, MČ Praha-Petrovice

Orientační poloha v Praze:

přírodní park Hostivař-Záběhlice, orientační poloha v Praze