TRASA ČÍSLO: 20

meandrující botič trasa podél botiče - orientační mapka (ke zvětšení)

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k červenci 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Botič pramení na východ od vrchu Mandava a vzniká z několika pramenů.
Největší dva vytékají pod Křížkovým Újezdcem.
Délka toku: 34,5 km.
Velikost povodí: 134,85 km2.

Populární Botič je po Vltavě asi nejznámější pražský vodní tok. Svoji oblibu si tento potok vysloužil jednak přírodními scenériemi, kterými protéká a které spoluvytváří, ale také svérázným koloritem městských čtvrtí, které se nachází v Praze na jeho březích. Tok Botiče je dlouhý 33,5 km a plocha jeho povodí má rozlohu 134,85 km2. Botič pramení nedaleko na jihovýchod od Prahy u obcí Čenětice a Křížkový Újezd, protéká zámeckým parkem v Průhonicích a vtéká na území hlavního města. Za Petrovicemi vytváří vodní nádrž Hostivař, pod kterou začíná PP Meandry Botiče. Za Záběhlicemi začíná již ryze městská část toku Botiče, která vede mezi Vršovicemi, Michlí a Nuslemi a končí soutokem s Vltavou pod železničním mostem na Výtoni.


Poznámka pro cyklisty:

Trasa podél Botiče je jakýmsi prototypem ve využití pražských potoků pro vznik cyklotras a cyklostezek. Kromě terénního úseku z Průhonic do Petrovic (který lze objet po paralelních silničkách) je zbytek trasy dobře průjezdný. Podél vodní nádrže Hostivař vede cyklotrasa: A 23, s kterou se opět setkáte PP Meandry Botiče. Na A 23 navazuje Greenways Botič, která končí u Hamerského rybníka. Podél ulice U Plynárny pak vede jedna z prvních cyklostezek v Praze. V úseku od křižovatky u stadionu Bohemians až ke křižovatce pod nám. bratří Synků je nově vyznačen na ulici Vršovické cyklopruh přímo v hlavním dopravním prostoru. Další cyklostezka vede podél parku Folimanka a následně po ulici Na Slupi.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Nejvhodnějším začátkem putování podél Botiče jsou jistě Průhonice, které samy o sobě jsou velkým lákadlem pro výlet.
Do Průhonic jezdí několik autobusových linek od stanice metra Opatov.
Pokud byste chtěli poznat Botič proti jeho proudu směrem od Průhonic, můžete sledovat červenou turistickou značku do Osnice, a přes Olešky a Čenětice se přiblížíte ke dvoru Ovčáry, kde je jeden z možných pramenů a k Samkovu rybníku, kde je pramen druhý.

Začátek pro cyklisty:

Do Průhonic směřuje od stanice metra Opatov přes Újezd cyklotrasa: ÚJ – BR a následně číslo z Újezdu číslo: 11, která pokračuje přes Kameni do Tábora a dále na Vídeň, jde o Greenways Praha – Vídeň.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

Květnové náměstí
Střed Průhonic, zastávka autobusových linek: 324, 324, 363, 385.
Z náměstí lze odbočit k zámku a parku.
Trasa vede dolů z náměstí ulicí hlavní.

Průhonice, zámek, obora, park

0,3

 

Ul. U Botiče

Z ul. Hlavní se odbočuje vpravo do ul. U Botiče, zde se trasa napojuje na červenou turistickou značku.

 

0,9

 

Konec vilové zástavby

Trasa odbočuje vpravo od nové vilové zástavby a směřuje do lesa.

 

1,3

 

Dálnice

Trasa podchází pod dálničním mostem a vstupuje na území hl. města Prahy.

 

1,6

 

Restaurace „Česká chalupa“

Cesta prochází sportovním areálem, kolem tenisových kurtů a za restaurací odbočuje prudce vlevo na malou pěšinku kolem oplocení dendrologické zahrady. Stále se jde souběžně s červenou značkou.

Dendrologická zahrada

2,0

 

Odbočka k Újezdu

Pod novými schody s odpočívadlem lze odbočit vlevo, kolem bývalého Koníčkova mlýna a dojít do m. č. Újezd.

Koníčkův mlýn

3,8

 

Křeslice

Konec lesní pěšinky a začátek zástavby v Křeslicích.

 

4,1

 

Bus „Dolnokřeslická“

Autobusová zastávka „Dolnokřeslická“ linek číslo: 111 a 232.

Rozcestí zelené a červené turist. značky a NS Milíčovský les a rybníky. Trasa pokračuje společně s červenou značkou.

 

4,8

 

Fantův mlýn

Zleva v těchto místech zvaných Dobrá Voda do Botiče přitéká Pitkovický potok a přidává se zelená turist. značka.

Trasa vede přes nový můstek společně s červenou značkou.

Fantův mlýn

5,5

 

Zaniklý náhon

Přecházíte nově opravený Petrovický jez se zbytky původního mlýnského náhonu.

 

6,1

 

Zámek

Trasa míjí ragbyové hřiště a na pravé straně je nad cestou opuštěný zámek v Petrovicích. Těsně u cesty je bývalý mlýn.

Petrovice

Petrovický zámek

 

6,3

 

Bus „Newtonova“

Zastávka linky číslo: 154 „Newtonova“, trasa odbočuje vpravo z ulice na slepou komunikaci, která pokračuje dále jako vycházková cesta kolem celé přehrady.

 

8,8

 

Hráz přehrady

Hráz vodní nádrže Hostivař.

Přibližně nad hrází bývalo na pravém břehu hradiště.

Zde je možné odbočit vlevo ke stanici metra Háje.

Trasa stále sleduje červenou značku.

Hostivařská přehrada

Hradiště Hostivař

10,2

 

Odbočka vlevo z ul. U břehu

V tomto místě trasa podél botiče opouští červenou značku a odbočuje vlevo no louku a sleduje vlastní potok.

V těchto místech se setkáte s pásovým značením ze dvou pruhů zelené a středního pruhu bílého, jde o značení trasy Greenways Botič.

Červená značka pokračuje k ulici Švehlově, kde jezdí několik tramvajových a autobusových linek.

 

10,5

 

Restaurace „Selský dvůr“

Po projití přes louku, přejdete přes parkoviště restaurace a kolmo přes hlavní, po pěšince na levém břehu Botiče, ta vede do staré hostivařské zástavby.

Hostivař

10,8

 

Kozinovo náměstí

Pěšinka ústí na Kozinovo náměstí a trasa pokračuje stále po levém břehu Botiče po betonové pěšině.

Zde lze odbočit k Toulcovu dvoru.

Toulcův dvůr

11,2

 

PP Meandry Botiče

Trasa se dostává k nejhezčím partiím PP Meandry Botiče.

Vlevo je oplocení areálu Toulcova dvora.

Za tímto úsekem pěšinka vystoupá na otevřenou plochu, kde se napojí na nepoužívanou asfaltovou komunikaci, po ní stále rovně. Případně se můžete projít po pěšince těsně podél Botiče. Obě varianty se posléze setkají u ohrady zahradnictví.

Toulcův dvůr

PP Meandry Botiče

12,1

 

Plechová ohrada

Cesta se dostává k plechové ohradě kolem zahradnictví, před ohradou vpravo k Botiči. Před vjezdem do areálu přes můstek a vlevo podél potoka a na konci ulice dolů na pěšinku. Po pravé straně je nová výstavba, vlevo pak teče Botič.

 

13,0

Můstek

Pěšinka překonává malý můstek přes Botič a trasa vstupuje do zahrádkářské kolonie, kterou prochází.

 

13,4

 

Zámek

Po průchodu zahrádkami vpravo kolem Záběhlického zámku k ulici U záběhlického zámku, zde vlevo podél zdi zámeckého parku (jak zámek tak i zahrada jsou pro veřejnost nepřístupné).

Záběhlice

Záběhlický zámek

13,8

Odbočka vpravo

Z ul. U záběhlického zámku se odbočuje vpravo na pěšinku vedoucí do malého hájku, kterým se prochází až k příjezdové komunikaci k rozsáhlému sportovnímu areálu TJ Tatran. Areál se musí obejít po pěšince, na konci oplocení vpravo dolů, přes Botič k Hamerskému rybníku.

 

14,2

 

Kostel Narození Panny Marie

Na břehu Hamerského rybníka je kostel Narození P. Marie, na protějším břehu pro prahu netypický „moravský“ vinný sklípek.

Trasa pokračuje po břehu rybníka a na konci vpravo mezi novými bytovými domy k ulici Záběhlické.

Kostel Narození P. Marie

15,0

 

Bus „Pod vinicí“

Trasa ústí na ulici Záběhlickou, kde je zastávka autobusové linky číslo: 138 a 188 „Pod vinicí“.

V těchto místech končí „přírodní“ část trasy podél Botiče a začíná její „městský“ úsek.

Trasa podél Botiče pokračuje po levém chodníku na přemostění odstavného nádraží a dále rovně k velké světelné křižovatce.

 

16,3

 

„Chodovská“

Velká světelná křižovatka, na protější straně je tramvajová zastávka „Chodovská“ linky číslo: 11 a autobusu č.: 188.

Trasa vede rovně do ulice U plynárny.

Na levém chodníku začíná cyklostezka směřující do Michle.

Plynárna v Michli

17,3

 

U Botiče

Z hlavní U plynárny lze odbočit do klidnější ulice U Botiče a zadem projít do ulice Michelské.

 

17,7

 

Michelská

U ulice Michelské (zastávka několika autobusových linek „Michelská“) vlevo přes mostek a za ním ihned vpravo na levý břeh botiče a rovně do staré zástavby Michle.

Vlevo před mostkem je bývalý Michelský dvůr.

Michle

Michelský dvůr

18,2

 

Židovský hřbitov

Trasa vede původní zástavbou staré Michle, kolem modlitebny a malého židovského hřbitova.

Židovský hřbitov

18,5

 

Nuselská ul.

Botič a trasa překonávají hlavní Nuselskou ulici. Cesta pokračuje po levém břehu Botiče po širokém chodníku.

Nusle

19,2

 

Železniční most

Chodník končí pod železničním mostem, trasa překonává kolmo ul. U seřadiště. Dále můžete pokračovat po obou březích Botiče, kde je malý park.

 

19,7

 

Vršovická ulice

Rušná Vršovická ulice se musí přejít pomocí světelného přechodu do protější ulice Petrohradské.

 

19,88

 

Odbočka z Petrohradské

Před mostem přes Botič odbočuje trasa vlevo z Petrohradské ulice a vede po cyklostezce se smíšeným provozem chodců a cyklistů.

 

20,2

 

Začátek Gröbovky

Havlíčkovy sady nebo též Gröbovka. Celým parkem se pod obnovenou vinicí prochází až k ulici Otakarově.

Gröbovka

20,9

 

Křižovatka

Otakarova ulice zde končí a trasa pokračuje rovně do ul. Křesomyslovy.

Divadlo v Nuslích

21,4

 

Folimanka

Za železničním mostem lze pokračovat rovně po levém (zde vede cyklostezka) i pravém (parkem Folimanka) břehu Botiče.

 

22,1

Konec Folimanky

Trasa vede společně s cyklostezkou vpravo do ulice Na slupi.

V těchto místech končí Botič svoji pozemskou pouť a je sveden do podzemí.

 

22,3

Podchod pod tratí

Z ul. Na slupi se odbočuje vlevo pod železniční trať. Na druhé straně je přechod pro chodce a ulice Neklanova. Na jejím konci je již Rašínovo nábřeží.

V ul. Neklanově stojí několik kubistických domů.

Kubistické domy

23,00

 

Ústí Botiče do Vltavy

Těsně pod železničním mostem ústí Botič do Vltavy.

Na rohu na nábřeží stojí kubistická Kovařovicova vila.

Podskalí

Železniční most

Kovařovicova vila


DÁLŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasu podél Botiče lze ukončit na několika místech. První „přírodní“ část lze ukončit za Hamerským rybníkem na 15. km trasy, zde je zastávka autobusů „Pod vinicí“ linek č.: 138 a 188.

Celá trasa pak končí na Výtoni, kde je zastávka několika tramvajových linek.

Pro cyklisty:

Botič cyklisty dovede na pravý břeh Vltavy, kudy vede páteřní cyklotrasa: A 2.


ZAJÍMAVOSTI

0 km  Průhonice zámek, obora, park
Zámek – původně tvrz z 13. století, současná podoba je z let 1889 – 92n, nyní je zde sídlo Akademie věd ČR, botanického ústavu. Park o ploše 250 ha, roste v něm na 1200 druhů stromů, keřů a květin. Park je přístupný veřejnosti, ale jízda na kole je v něm zakázána.

 

1,6 km  Dendrologická zahrada

Nachází se na opačné straně dálnice než jsou Průhonice a vstup do ní je stranou od vlastní trasy, je nutno jet směrem k obchodnímu centru Čestlice. První výsadby začaly v letech 1931 – 53. Sbírka v současnosti zahrnuje 300 rodů dřevin a na 5000 druhů a kultivarů. Zahrada je pro veřejnost přístupná a jsou pro návštěvníky připraveny dva okruhy (1500 a 3000 metrů dlouhé), součástí zahrady je také prodej okrasných dřevin.

2,0 km  Koníčkův mlýn

Dodnes stojící mlýn pod Újezdem, avšak v současné době již mlýn nepřipomíná. Původní mlýn vznikl zřejmě v 16. století, nejstarší písemný záznam je z roku 1591.

4,8 km  Fantův mlýn

Nejstarší zprávy o tomto mlýně jsou z 16. století, ale zřejmě vznikl již ve stol. 14. V roce 1960 mlýn vyhořel a v současnosti jsou z něj jen ruiny.

6,1 km  Petrovice

První zmínka o vsi je z roku 1352. V roce 1968 připojeno k Praze.

6,1 km  Petrovický zámek

Stojí na místě bývalé tvrze a byl postaven majitelem panství v polovině 18. století. V současné době je opuštěn a chátrá.

8,8 km  Hostivařská přehrada

Největší vodní plocha na území Prahy, rozloha 43,8 ha, maximální hloubka 12 metrů, stálý objem nádrže je 2,13 milionu m3. Sypaná hráz vysoká 16 metrů a 110 metrů dlouhá, délka vzdutí 2,6 km. Dílo bylo dokončeno v roce 1962.

8,8 km  Hradiště Hostivař

Stávalo na pravobřežním ostrohu obtékaném Botičem. Hradiště pochází z období 6, - 5, století př. n. l. Dodnes je zde patrný val.

10,5 km  Hostivař

První osídlení je archeologicky doloženo slovanským hradištěm již z 8. století. První písemná zmínka je z roku 1068. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele z 11. – 12. století, později přestavován, v 18. stol. přistavěna dřevěná zvonice a v 19. stol. fara. V ul. Selské čp. 44 je bývalý mlýn z 18. století. Na hřbitově je pochován F. X. Šalda a Antonín Švehla.

10,8 km Toulcův dvůr

Kubatova 1, čp. 32. Je bokem od vlastní trasy, pouze se jede podél jeho pozemků hraničícími s přírodní památkou Meandry Botiče. Hostivařská tvrz je doložena roku 1364 a právě z této tvrze postupně vznikl současný Toulcův dvůr, objekt tak prošel vývojem od podoby gotické, přes renesanční až po současnou převážně barokní. Dvůr je od roku 1964 památkově chráněn a v současnosti zde sídlí Ekologické centrum hl. m. Prahy.

11,2 km PP Meandry Botiče

Od roku 1968 chráněno jako přírodní památka o rozloze 6,7 ha. Je zde chráněno přirozeně meandrující koryto Botiče s břehovými porosty s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů. Je zde na úzkém pruhu zachována přirozená skladba dřevin a bylin, spolu s typickou pobřežní zvířenou. Významná ornitologická lokalita se 47 hnízdícími druhy, např. sýček obecný, konipas horský, stehlík obecný a další.

13,4 km Záběhlice

V době předhusitské zde stálo několik dvorců a malá osada Práče, připomínaná poprvé roku 1352. Do současnosti se zachoval původní mlýn č. p. 1885, ul. Práčská 12 a sýpka č. p. 1887, ul. Práčská 10.

13,4 km Záběhlický zámek
Stojí na místě bývalé tvrze z roku 1389, která byla koncem 17. století přestavěna na současný zámek. Ten roku 1886 vyhořel a byl následně novorenesančně přestavěn.

 

 14,2 km  Kostel Narození Panny Marie
kostel narození panny marie u hamerského rybníka Původně románský kostel z 1. poloviny 12. století, později přestavován. Uprostřed Hamerského rybníku byly nalezeny základy ze 14. stol, patřící jedné ze dvou záběhlických tvrzí (druhá tvrz stávala na místě současného zámku).

 

 14,2 km  Hamerský rybník
Rybník byl založen v roce 1770, kdy napájel měděné hamry. V roce 1960 byly při odbahnění na dně nalezeny zbytky tvrze krále Václava IV., která byla v roce 1420 během husitských válek zničená.
Rybník má plochu 3,6 ha a při právě prováděné revitalizaci bude například opraven vtok, provedeno odbahnění, opraveny břehy a vznikne nový ptačí ostrůvek“.

 

16,3 km  Plynárna v Michli

Objekt plynárny byl postaven podle projektu J. Kalouse. V roce 1911 zakoupen pražskou obcí pozemek o rozloze 19 ha. Výstavba plynárny byla rozdělená do tří etap, podle předpokládaného vzrůstu spotřeby plynu. Dne 11. 3. 1925 slavnostní zahájení prací na první části a dne 21. 12. 1926 zahájen byl zkušební provoz. Slavnostní otevření proběhlo ve dnech 18. a 19. 5. roku 1926. Druhá etapa se uskutečnila v období 1929 – 1930 a třetí etapa v období let 1941 – 1944. Bronzové sousoší u hlavního vchodu je od Ladislava Šalouna.

17,7 km Michle

Archeologicky dokázáno osídlení již v mladší době knovízské (10. – 7. stol př. n. l.). První zmínky o vsi jsou z poloviny 12. stol., kdy byla v majetku vyšehradské kapituly. Roku 1438 získala Michli pražská univerzita, které sloužila jako hospodářské zázemí. Obec byla roku 1507 vypálena Jiřím Kopidlanským jako pomsta Pražanům za popravu jeho bratra. Roku 1608 Michli přepadli Pasovští. Po Bílé hoře obec připadla Jezuitům. Roku 1701 postihl Michli opět velký požár, při kterém vyhořela takřka celá obec. Od roku 1773 opět patřila Michle pražské univerzitě.

17,7 km  Michelský dvůr

Michelská ul. 7, čp. 1. Původ této usedlosti spadá až do středověku. Od 15. stol. patřil dvůr Karlově univerzitě a od r. 1622 jezuitům. Šlo o zemědělský dvůr s pivovarem. V 90. letech 20. století byl celý objekt zrekonstruovaná a nyní zde sídlí domov důchodců.

18,2 km Židovský hřbitov

V ul. U michelského mlýna.  Původní synagoga zřejmě z 1. poloviny 18. století, později několikrát přestavována, v současnosti je zde sbor církve čsl. husitské. Zajímavostí je, že náhrobky, které jsou těsně vedle modlitebny jsou neznámého původu, hřbitov zde nikdy nebyl.

18,5 km  Nusle

První zmínka o Nuslích j z roku 1088, kdy Vratislav I. věnoval nuselské údolí vyšehradské kapitule. V oblasti bylo vinic a často střídala majitele. V roce 1899 byly Nusle samostatným městem.

19,5 km  Gröbovka

Usedlost s parkem zvaným též Havlíčkovy sady. Usedlost s rozsáhlou zahradou, dnes s veřejně přístupným parkem. Výstavba vily proběhla v letech 1871 – 88, k úpravě terénu bylo využito materiálu vytěženého při ražbě nedalekého vinohradského tunelu. Součástí rozsáhlé bývalého letního sídla byly terasy, vodotrysky, altán, skleník, jeskyně a vinice, která byla v roce 1993 regenerována a při výměře 1,7 ha je její roční produkce 4 000 litrů. V parkové části je 16 druhů jehličnatých a 104 druhů listnatých stromů. Vlastní dvoupatrová neorenesanční vila je od roku 1964 památkově chráněna.

20,9 km Divadlo v Nuslích

Nyní divadlo Na Fidlovačce
Výstavba proběhla ve velmi krátké době od 4. 4. do 5. 11. 1921. První budova divadla byla tvořena dřevěnou stavbou na zděné podezdívce. V roce 1930 bylo dřevo nahrazeno zdivem a stavba byla omítnuta. V roce 1976 bylo divadlo uzavřeno a chátralo.

Právě na úrovni divadla bylo upraveno koryto Botyče. Byly vytvořeny zákruty a vysázena vegetace. Potok tak získal více přírodní ráz

 

22,3 km Kubistické domy

V ulici Neklanově a jejím okolí je několik domů ze začátku 20. století, vybudovaných v kubistickém slohu.

23,0 km Kovařovicova vila

Roh Rašínova nábř. a Vnislavovy ul., čp. 49. Příklad kubistické vily se zahradou, celek byl vybudován v letech 1912 – 13.

23,0 km Podskalí

Podskalská celnice na Výtoni. Původně se zde vybíralo clo za dříví plavené po řece do Prahy. Pozdně gotická stavba z doby kolem r. 1500, později přestavěná. Bývalá celnice je jedinou stavbou, která zůstala po bývalém Podskalí. Tato osada existovala dávno před vznikem Nového Města.

23,0 km Železniční most

Vznikl v letech 1900 – 01, ale před ním zde již stál most z roku 1871. Současný most je dvojkolejný o třech polích, příhradové, parabolické konstrukce. Rozpětí 69,9 metrů a šíře 8,1 metrů.


Co řekli autoři…

Botič i v současné podobě představuje významnou přírodní tepnu jak pro chodce tak pro cyklisty. Jak již bylo naznačeno, celou trasu lze rozdělit na dvě zcela odlišné části, přičemž horní „přírodní“ je významným rekreačním zázemím pro Pražany.

Na celé trase číhají na cyklisty pouze tři nepříjemné křižovatky a minimum úseků souběhu s automobilovou dopravou. Trasa podél Botiče je průběžně zlepšována, buduje se postupně cyklostezka a lze očekávat její zprůjezdnění pro kola po celé trase.