Použité texty byly pževzaty z brožury Přírodní park Radotínsko-Chuchelský háj vydané původně v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP a aktualizované v roce 2015 s doplněním dílčích informací o pražských lesích a lesoparcích, studánkách, trasách podél potoků a dalších turisticky i přírodovědecky zajímavých místech v dané lokalitě.

Základní charakteristika:

Rozloha: 894,4 ha (od roku 2014, původně na ploše 1392,4 ha)
Původní rok vyhlášení: 1990
Zřizovací předpis: nařízení RHMP č. 10/2014
Městské části: MČ Praha 16, MČ Praha-Lochkov, MČ Praha-Řeporyje, MČ Praha-Slivenec, MČ Praha-Velká Chuchle

Orientační poloha v Praze:

Přírodní parky v Praze, orientační mapka - Radotínsko-Chuchelský háj