Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Poslední aktualizace 2/2015 (předchozí verze 2011). V rámci aktualizace jsou zohledněny změny hranic parku, ke kterým došlo v r. 2014 (vyvolané částečným překryvem s CHráněnou krajinnou oblastí Český kras);
  • Distribuce infomateriálu probíhá ve standardních místech uvedených v rámci úvodního popisu sady. Distribuce tištěné verze aktualizovaného letáku byla zahájena na konci dubna 2015.