TRASA ČÍSLO:

Milíčovský potok - Zátiší u rybníku Homolka orientační mapka v přípravě

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Další zcela nová trasa zařazená do seznamu po terénním průzkumu v září 2009.

Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Milíčovský potok sbírá své vody v západní části Milíčovského lesa kousek od městské části Kateřinky,
Délka toku: 1,93 km.
Velikost povodí: 3,75 km2.

Milíčovský potok ústí v Petrovicích do Botiče v místech, kde začíná plocha vodní nádrže Hostivař

Poznámka pro cyklisty:

Takřka celá trasa podél Milíčovského potoka je na kole velmi dobře sjízdná. V Milíčovském lese široká asfaltová cesta a jeho východní částí prochází cyklotrasa číslo A 216.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Začátek cesty podél Milíčovského potoka je možné odstartovat u stanice metra Háje, u jejího západního výstupu.

Začátek pro cyklisty:

Začátek je totožný se začátkem pro pěší. V blízkosti výstupu z metra prochází cyklotrasa A 216, která vás povede dále.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Stanice metra Háje

Pokud vystoupíte z metra západním vestibulem (po pevných schodech) Bude před vám na opačné straně ulice U Modré školy Komunitní centrum Matky Terezy. Zde se napojíte na cyklotrasu A 216, podejdete Opatovskou ulici a stále rovně po ulici Novomeského.

 

0,5

Konec ulice Novomeského

Ulice končí, před vámi bude nová výstavba obytných domů souboru Milíčovský háj. Trasa zde odbočuje vpravo směrem na Kateřinky. .

 

0,9

Odbočka ke Kateřinkám

Cyklotrasa pokračuje rovně směrem na Opatov, ale vy musíte na úrovni prvních nízkých panelových domů městské části Kateřiky odbočit po chodníku vlevo mezi domy a volnou zelenou plochu.

1,1

Odbočka k vyhlídce

Přímo naproti domům se zdvíhá uměle vytvořené návrší, z jehož temene se nabízí zajímavý výhled na Jižní město, ale také na celý komplex Milíčovského lesa.

1,3

Přírodní památka Milíčovský les

Dětské hřiště na okraji Milíčovského lesaNa okraji Kateřinek vstoupíte do Milíčvského lesa v místech dětského hřiště. V Těchto místech se zprava přidává zelená turistická značka, kterou budete sledovat dále rovně do lesa. Přibližně v těchto místech, po vaší levici začíná svůj tok Milíčovský potok.

PP Milíčovský les
1,6

Hlavní cesta

Uprostřed Milíčovského lesa prochází široká zpevněná cesta. Zelená značka vede s touto hlavní paralelně po lesní pěšince. Pokud pojedete na kole je vhodnější hlavní cesta, obě dvě varianty pak vedou společně k Milíčovskému rybníku. Jinak samotným lesem vede řada neznačených a menších cest, které nabízí několik variant k procházkám.

2,3

Odbočka z hlavní

Přibližně po 750 metrech chůze po zelené značce budete mít po levé straně velkou louku a za ní uvidíte Milíčovský rybník, ke kterému vede neznačená pěšinka a podél břehu rybníka pak vede pěkná cesta až k hrázi s asfaltovou cestou.

2,8

Hráz Milíčovského rybníku

Cesta podél Milíčovského rybníkaPo hrázi vede široká asfaltová cesta a cyklotrasa A 216. Na druhé straně je pak ukryt malý rybníček Kančík,který prodělal letos rekultivaci, především břehů.
Cesta vede kolmo přes hlavní a rovně po nově vybudované cestě. Celou dobu půjdete poněkud dále od vlastního Milíčoského potoka, po jeho pravém břehu.

3,1

Rozcestí

Cesta vás dovede na rozcestí ve tvaru Y, kde odbočíte vlevo k dalšímu rybníku Homolka.

3,3

Památný dub

památný dub u rybníku HomolkaNa hrázi rybníku Homoka rostě několik mohutných dubů, které jsou chráněné jako památné stromy. Okolo prvního, nejmohutnějšího dubu vede neznačená pěšinka a  po ní i další vaše cesta.

3,6

Rybník Vrah

Rybník Vrah s ostrovemPěšinka se na břehu rybníka s ostrůvkem a s nelichotivým jménem Vrah změní na širokou asfaltovou komunikaci, která takřka celý rybník obkružuje a vede do objektu Pražských vodovodů a kanalizací.

V těchto místech ještě můžete dojít k další vodní nádrži na Milíčovském potoce, ke které vede vpravo asfaltová obslužná komunikace.

První varianta další cesty:

Milíčovský potok teče z bezejmenné nádrže dále směrem k městské části Petrovice. Podteče Novopetrovickou, teče mezi poli podél ul. Newtonovi, vytváří u ulice Euklidovi vodní nádrž a za ní ústí do Botiče. Tento poslední úsek můžete sledovat jedině chůzí po poměrně rušné ulici Novopetrovické a vpravo do klidnější Newtonovi. Nedaleko ústí je autobusová zastávka linky 154, která váz doveze zpět k metru Háje.

Druhá varianta další cesty:

Příjemnější zakončení nabízí procházka okolo psího cvičiště zpět k rybníku Homolka, tedy jakoby po levém břehu a proti toku Milíčovského potoka. Od opačné strany hráze Homolky vede pěšinka. Minete rybníky Kančík a dojdete k Milíčovskému rybníku. Zde cestou vpravo po cyklotrase A 216 dojdete k bývalému statku a cestou přes sídliště Háje dojdete zpět ke stanici metra Háje. Mezi Milíčovským rybníkem a statkem jsou pastviny, kde jsou chovány obecní ovce, což je velká atrakce především pro děti

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

V případě první varianty můžete pokračovat po trase podél Botiče.

Druhá varianta tvoří okruh a navazuje tedy na metro a autobusy MHD.

Pro cyklisty:

Popisované trasy se dotýká cyklotrasa A 216, která vás dovede skrz Milíčovský les do Křeslic nebo na druhé straně k metru Háje.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km  Komunitní centrum Matky terezy

Komunitní centrum Matky Terezy Centrum bylo slavnostně vysvěceno kardinálem Miloslavem Vlkem 26. 5. 2007. Výstavba centra započala v listopadu 2005. Centrum slouží jednat potřebám farnosti, nedělních mší se zúčastňuje až 400 obyvatel, ale také jako kulturní a polečenské středisko.

 

 0 km  Háje

Původní obec Háje vznikla poměrně nedávno v průběhu 18. století. památkou na tuto dobu je malá kaplička sv. Jana Nepomuckého z roku 1841, kterou naleznete na rohu ulic U rybářství a Starobylé.

 

1,3 km  Přírodní památka Milíčovský les a rybníky

Milíčovský les Jako přír. pam je les s rybníky chráněn od roku 1988, a to na rozloze 149 ha. Důvodem ochrany je zachování významného hnízdiště ptactva a výskyt obojživelníků na vlhkých loukách. Původně zde procházela naučná stezky, která byla součástí NS Meandry botiče. Milíčovská část bohužel zanikla.


 


Co řekli autoři…

Trasa podél Milíčovského potoka nabízí velice příjemnou procházku, ale pro cyklisty i projížďku po dobrých cestách, a to příjemným prostředím PP Milíčovský les a okolo zdejších rybníků. To vše v těsné blízkosti největšího pražského sídliště, vše velmi dobře dostupné prostředky MHD.