V rámci rekonstrukce hřiště byly doplněny dva chybějící autorské objekty a šplhací tyče dle původního zrealizovaného návrhu z roku 1961. Před samotným restaurováním dochovaných autorských objektů došlo k jejich vyzdvižení pomocí jeřábů do původní polohy. Byly zrekonstruovány zpevněné mlatové a dlážděné povrchy, vznikla nová posedová zídka a bylo upraveno pítko. Celkové náklady na rekonstrukci činily 1,3 milionu Kč a byly hrazeny z rozpočtu hl.m.Prahy. V rámci dohledání historických údajů a dokumentací vznikl také informační panel, který návštěvníkům dětského hřiště poodhalí průběh realizace a restaurování autorských objektů včetně dobových fotografií.

Rekonstrukce hřiště do původní podoby poskytne unikátní možnost seznámit se s uplatněním uměleckých objektů pro děti ve veřejném prostoru z doby před více než padesáti lety.

Hřiště bylo slavnostně otevřeno ve středu 27. září 2017 ve 13 hodin za účasti paní radní Plamínkové.


odkazy na články na jiných serverech: