UPOZORNĚNÍ!

-


Rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce - etapizace

Rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce - etapizace, ilustr.obr.

Celková rekonstrukce zahrnuje obnovu květinových záhonů a intenzivně udržovaného trávníku, realizaci nového automatického závlahového systému, rekonstrukci zpevněných mlatových a asfaltových ploch a nové odvodnění. Na parteru přibude nový mobiliář a veřejné osvětlení.

Na jaře bude do květinových záhonů na parteru vysázeno 13 506 ks letniček a 30 ks růží na kmínku. Na podzim pak letničky nahradí výsadba 8 664 ks cibulovin a 11 633 ks dvouletek.

Oválný květinový záhon před průčelím Šlechtovy restaurace je navržen dle historické podoby záhonu z období první republiky. Jedná se o záhon kobercového typu s výsadbou letniček do podoby ornamentu, vycházejícího s historické předlohy.  Květinové záhony západně od bývalého alpina jsou navrženy dle soudobých trendů. Jedná se o smíšené výsadby letniček.

Trávníkové plochy záhonů a plochy podél třešňové aleje budou realizovány položením travního koberce. Zbylé trávníkové plochy budou založeny výsevem.

Na plochách záhonů na parteru a na přilehlé trávnaté ploše východně od Šlechtovky u bývalého koňského pítka bude instalována automatická závlaha napájená přečištěnou vodou z Rudolfovy štoly (tzn. z Vltavy). 

Na realizaci mlatových ploch a cest bude použit propustnější typ mlatu tzv. Parkdecor okrové barvy. Bude zrekonstruována hlavní obslužná asfaltová komunikace na hrázi bývalého rybníka.

Součástí rekonstrukce je komplexní řešení odvodnění předprostoru Šlechtovy restaurace.

Na parteru jsou navrženy atypické lavičky délky 2,5m, které jsou již instalovány v ose Šlechtovka – Výstaviště. Taktéž budou na parteru instalovány nové velkoobjemové odpadkové koše.

Díky realizaci nového osvětlení na parteru, dojde k finálnímu zokruhování veřejného osvětlení na obslužné komunikaci na hrázi bývalého rybníka.

Projekt rekonstrukce parteru byl průběžně koordinován s projekty Kaštanky a Šlechtovy restaurace.

V listopadu 2018 již proběhla celková obnova třešňové aleje dle projektové dokumentace vycházející z odborných dendrologických posudků. Do alejí bylo vysazeno 30 ks vzrostlých kvalitních alejových stromů (obvod kmene 20-25cm), z toho 28 okrasných růžově kvetoucích třešní Prunus sargentii  ‘Charles Sargent‘ a dva kaštany Aesculus hippocastanum.


Generální projektanti - Steiner a Malíková krajinářští architekti – Ing. Steiner a Ing. Malíková (návrh a dispoziční řešení parteru s květinovými záhony)
Spolupráce: Ing. Vondřich (komunikace a zpevněné plochy), Ing. Krpata (odvodnění), Ing. Kočí (veřejné osvětlení)
Návrh dispozice a variantního řešení osázení květinových záhonů letničkami a dvouletkami s cibulovinami: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Návrh automatického závlahového systému: ITTEC, s.r.o.

Generální dodavatel realizace parteru: PSS Bohemia s.r.o.

Realizace zahradnických prací a závlahového systému: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.


Výchovné řezy - aneb proč se musí mladé stromy řezat?- Obnovené stromořadí okrasných třešní na parteru před Šlechtovou restaurací (pdf, vel. 727 kbyte)
(autor textu - Ing. Pavel Wágner – Arbonet s.r.o. , znalec v oboru Zemědělství, odvětví zahradnictví, specializace arboristika, technický dozor investora nad probíhajícími arboristickými pracemi v parku Stromovka)

Obnovené stromořadí okrasných třešní na parteru před Šlechtovou restaurací, ilustr. foto