Dva autorské objekty budou umístěny na výhledech na Dubovém pahorku. Další objekt vzniká v tzv. Čítárně pod nově vysázeným rastrem z javorů s výhledy na Místodržitelský Letohrádek. U nově vznikajících autorských objektů budou umístěny infopanely.

MgA. Michal Sedlák je i autorem již dokončeného mola a pontonu s kačenami a dubových lavic u Malé říčky.

Orientační mapka s umístěním uvedených autorských objektů:

Umístění nových autorských objektů MgA. Sedláka ve Stromovce, orientační mapka