Specialisté zde zaznamenali např. zvýšený výskyt napadení stromů dřevokaznými houbami zejména v kořenovém systému stromů. V hojném počtu se zde nachází přestárlí jedinci např. dubů červených a vrb ve špatném zdravotním stavu, tudíž musí dojít k postupné náhradě přestárlých stromů za nové stromy z důvodu provozní bezpečnosti v této lokalitě.
V roce 2015 proběhla první etapa dosadeb (bylo vysázeno 85 ks stromů), na podzim 2017 a na jaře 2018 bude v této části parku dosazeno dalších 294 ks vzrostlých stromů.

Nové výsadby v Královské oboře v části Za drahou (11/2017), orient.mapa (720 pxl)