Po velikonočních svátcích byla započata první etapa výsadby vzrostlých stromů, keřů v bývalé štěpnici (Psí louce) a ve Starém parku a na severních svazích dle projektové dokumentace ing. Josefa Součka vycházející z původní druhové skladby a celkové koncepce Královské obory Stromovka.

Koncem jara budou vysázeny trvalky podél vodoteče ve Starém parku a u půlkruhového posezení u magnolií ve Starém parku. Bude zrekonstruován i trvalkový záhon u Letohrádku.

V polovině května je plánováno založení letničkových záhonů z přímých výsevů v kombinaci s letničkami z předpěstované sadby na parteru před Šlechtovou restaurací a výsev letničko-trvalkové směsi v sadu u Malé říčky.

Další etapa výsadeb stromů a keřů proběhne na podzim 2015.