Stávající asfaltové povrchy jsou navrženy k odstranění. Nahradí je dlažba ze žulových odseků. Nový povrch svažitých cest bude navazovat na použité materiály v již zrekonstruovaných částech parku. Významnou součástí realizace je i oprava odvodnění, která řeší odvedení a zpomalení odtoku srážkových vod ze severních svahů.  Součástí úpravy je rekonstrukce vyhlídky na rybníky nad zahradní restaurací tzv. Kaštankou. Na vyhlídce je navržena lavice z masivního dřeva a doplnění zábradlí.


Projektant:
Koncepce: Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, Ing. Jana Kohlová

Technické řešení:
Ing. Marek Lukács, Ing. Tomáš Kročil

Termín realizace: podzim 2019 - jaro 2020