Vývraty a zlomy stromů byly hlášeny mezi 30. 3. - 2. 4. 2015. Situace ohledně bezpečnosti vstupu do Stromovky pro návštěvníky parku byla koordinována s krizovými štáby MHMP a Prahy 7.

Ve Stromovce jsou následky vichřice především v podmáčených částech Stromovky. Došlo k vývratu, či zlomení 22 ks stromů, převážně jehličnatých ( 3ks borovice, 6ks smrků, 6ks jedlovců, 1ks modřín, 1ks lípa, 1ks habr, 1ks jilm, 1ks akát, 1ks olše, 1ks vrba). Následky vichřice jsou z větší části odklizeny. Stromy byly odklizeny, popadané větve taktéž. Probíhá odstraňování pařezů po vývratu a dosypání jam po vývratech.