O titul Park roku 2019 se ucházelo čtrnáct parků, což je nejvíce v historii odborné soutěžní přehlídky, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně již od roku 2003. Členové odborné poroty hodnotili přihlášené parky v polovině září. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 6. listopadu na Hradě v Litoměřicích u příležitosti konference Zeleň ve městech a obcích Ústeckého kraje.

Odborná komise hodnotila zejména kvalitu koncepčního řešení, projektu, založení parku, kvalitu koncepce údržby, udržitelnost realizace. Důležitými kritérii pro hodnocení parků je nejenom kvalita zahradnické práce, ale také soulad díla s okolím, respektování prostředí a přínos nového či rekonstruovaného díla pro životní prostředí. V soutěži se také hodnotí použití nejmodernějších technologií, celkový dojem, respektování ekologického potenciálu lokality, funkčnost a využitelnost sadovnického díla.


Prezentace k projektu obnovy centrálního prostoru Královské obory Stromovka v Praze

(pdf formát, vel. do 2,5 Mbyte)