V rámci I. etapy proběhla celková rekonstrukce zpevněných povrchů, odvodnění, obnova zídky a vegetačních prvků. V rámci sadových úprav bylo v prostorách bývalého alpina vysázeno 3317 ks trvalek a 6 655 ks cibulovin viz podrobný osazovací plán v příloze. Souběžně s realizací I.etapy proběhlo rozšíření závlahového systému do trvalkových záhonů u podchodu u Šlechtovy restaurace.
Na realizaci I. etapy naváže realizace II. etapy rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace (parter s květinovými záhony). Termín zahájení prací závisí na realizaci rekonstrukce Šlechtovy restaurace a obnovy rastru kaštanů.
Realizace II. etapy bude zahrnovat rekonstrukci zpevněných povrchů, veřejného osvětlení, mobiliáře, odvodnění parteru, rekonstrukci závlahového systému a sadové úpravy (květinové záhony). V současné době probíhá projektová příprava II.etapy, která musí být koordinována s projekty Šlechtovy restaurace a projektem obnovy rastru kaštanů.


Investor akce a zadavatel projektové dokumentace:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí - MHMP OCP
Zodpovědná osoba za MHMP: Ing. Alice Dědečková

Zhotovitel projektové dokumentace:
Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner - A05
Spolupráce:
Ing. arch. Milan Vlček

Zadavatel realizace:
Lesy hl.m. Prahy
Zodpovědná osoba za Lesy hl. m. Prahy: Ing. Pavlína Mikešová

Realizátor:
Gartensta s.r.o.

Fotogalerie: Ing. Alice Dědečková