Cílem revitalizace je celková obnova rybníků a jejich uvedení do řádného technického i estetického stavu. Práce budou zahájeny v říjnu 2014 a ukončeny v prosinci 2015. Veškeré stavební práce bude provádět městská organizace Lesy hl. m. Prahy, která Stromovku, jeden z nejnavštěvovanějších pražských parků, také spravuje.

V první fázi dojde k odbahnění rybníků. Poté se zbuduje nové opevnění břehů pomocí kombinace kamenné dlažby nebo tarasu a přírodního vegetačního opevnění. Vegetační opevnění (kokosové rohože osázené kvetoucí mokřadní vegetací) se použije pouze v nejméně namáhaných částech břehů.
Rybníky dostanou nová stavidla a mostky a strouhy budou opraveny a obloženy kamenem. V rámci oprav se rozšíří i nátok do rybníků, včetně vodní kaskády.

V další etapě přibudou ke stávajícím rybníkům nové vodní plochy, které se vybudují v nejvíce podmáčených částech dna bývalého Rudolfova rybníka.
Nové rybníky budou respektovat stávající vzrostlé stromy a jejich břehy se rovněž opevní kamennou dlažbou nebo vegetačním opevněním. Součástí nových rybníků se stanou i různé vodní prvky a prám přes rybník.

Na rekonstrukci a rozšíření vodních ploch naváže celková revitalizace parkové části, včetně dosadeb, obnovy cest a vybavenosti. Obnova rybníků je jedním z prvních kroků k celkové revitalizaci a oživení Královské obory.

Dovolujeme si požádat všechny návštěvníky parku, aby omluvili omezení, která jsou při prováděných opravách nezbytná.