V rámci nových výsadeb můžete nalézt zajímavé domácí druhy a kultivary jedlí, javorů, habrů, buků, dubů a lip i vzácné sbírkové dřeviny.

Výsadby probíhají dle koncepčního projektu obnovy porostů v okolí Planetária, Bukovky a restaurace Vozovna jehož autorem je Ing. Josef Souček.

II. etapa jarních výsadeb 2020 navazuje na I. etapu výsadeb, kdy bylo v listopadu 2019 vysázeno 119 nových stromů. 

V rámci průběžné koncepční obnovy porostů v parku Stromovka bylo od roku 2014 do jara 2020 v rámci Královské obory Stromovka vysázeno 1807 ks vzrostlých stromů.

Investor a zadavatel projektové dokumentace a realizace: OCP MHMP, oddělení péče o zeleň
Realizace výsadeb: Lesy hl.m. Prahy


Výsadby stromů v Královské oboře v letech 2014 - 2020, orientační mapa:

Nové výsadby stromů v Královské oboře v letech 2014-2020, orient.mapa, JPEG