Rekonstrukce povrchu cest nad Šlechtovou restaurací je realizována dle návrhu projektantů Ing. Zdeny Rudolfové a Ing. Martina Kováře. Technické řešení Ing. Marek Lukács a Ing. Tomáš Kročil. Původní asfaltový povrch je na svažitých parkových cestách nahrazen dlažbou z okrovošedých žulových odseků a součástí opravy je rovněž oprava odvodnění. Je navrženo důsledné odvodnění cest mimo svahy nad parterem Šlechtovy restaurace s květinovými záhony a budoucí obnovenou Kaštánkou. Nové řešení odvodnění směrem k Vodárenskému domku odstraní problém s dřívějším hromaděním přívalové vody ze severních svahů na ploše parteru z východní strany Šlechtovky.

Rekonstrukce probíhá na souběžné parkové cestě pod Mecseriho silnicí vedoucí od Místodržitelského Letohrádku směrem ke Šlechtovce. Z této cesty se otevírají malebné pohledy na nové rybníky s moly, dubový pahorek, Kaštanku i samotný parter. Součástí cesty je i rekonstruovaná vyhlídka, která bude doplněna lavicemi z masivního dubu. Podél horní části cesty u Místodržitelského Letohrádku vznikla nová kamenná zídka se zábradlím, které zajistí   bezpečnější provoz na parkové cestě a zároveň tím mohlo být docíleno přespádování cesty a zamezení odtékání vody na svahy pod cestou a k případné erozi svahu nad restaurací a jejím zázemím. Dále je obdobně obnoven povrch cesty nad Rudolfovou štolou směrem k Vodárenskému domku. V místech, kde na cestu navazují příkré svahy, je nově doplněno zábradlí (Ing. Steiner, Ing. Malíková) a celek je pak doplněn i o opravu parkové cesty na úpatí severních svahů mezi Vodárenským domkem a Šlechtovkou. V rámci realizace jsou doplněny velkokapacitní odpadkové koše (100l).

Rekonstrukcí cest dojde k revitalizaci blízkého okolí Šlechtovky a k odstranění zásadních problémů s přívalovou vodou. Byla tím tak započata postupná obnova komunikací na severních svazích. Průběžně jsou připravovány dílčí, koncepční projektové dokumentace řešící obnovu povrchů, odvodnění, veřejného osvětlení a vybavenosti v širším navazujícím území. Pro příští rok se připravuje realizace obnovy cest v okolí dětského hřiště Koníček včetně rekonstrukce a také opravy historických schodišť.

Po dokončení realizace parteru Šlechtovky a přilehlé Kaštanky dojde na rekonstrukci hlavní kompoziční provozní osy Šlechtovka – Výstaviště a na opravu Mecseriho silnice. Doufáme, že budou obnovena koordinační jednání ohledně revitalizace předprostoru Výstaviště a vstupu do Stromovky, abychom mohli navázat obnovou vstupní osy do parku Stromovka směrem k Planetáriu a Bruselské bráně.  

Je plánována obnova cest v okolí Vozovny a Bukovky. Úpravy okolí Vozovny mohou proběhnout po vyjasnění záměru případného prodloužení tramvajové trati k restauraci Vozovna.

Investor a zadavatel projektu a realizace: OCP MHMP, oddělení péče o zeleň
Projekt: Obnova cest nad Šlechtovou restaurací a Rudolfovou štolou
Realizace: BULDIX s.r.o.


Omlouváme se návštěvníkům parku za omezení v souvislosti s probíhajícími rekonstrukcemi.

OCP MHMP - oddělení péče o zeleň