Upozornění, naše tipy

Dejte bioodpadu druhou šanci, banner 233x105
Už máte svou BIOpopelnici? Od roku 2022 je služba svozu rostlinného bioodpadu bezplatná.
Bližší informace ke službě včetně odkazu na žádost o registraci platnou od 3. 1. 2022

Odpady v Praze - informace pro občany

odpady ve městě, ilustrační obr.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy je v podstatě živý organismus, který se neustále vyvíjí a snaží se reagovat na potřeby občanů. Snahou odboru OCP MHMP je neustále zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Jde především o rozšiřování počtu sběrných míst, navyšování stávajících kapacit či případně o zavádění nových služeb, které se zpravidla nejprve vyzkouší v rámci pilotních projektů. Cílem tohoto portálu je vést přehledný souhrn informací z oblasti odpadového hospodářství na území hlavního města Prahy.


Aktuality z oblasti:

  • 31.8.2022 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
    Od roku 2017 spolupracuje hl. m. Praha s Městskou policií na zajišťování služby sběru a následného odstranění injekčních stříkaček sbíraných strážníky Městské policie Praha na veřejných prostranstvích. Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím oddělení odpadů zajišťuje smlouvu na zajištění místa, kde mohou strážníci sebrané odpady odevzdat. Tyto odpady jsou následně odstraněny ve spalovně nebezpečných odpadů.
  • 15.8.2022 Jak na odpady v Praze
    Jednoduchý manuál, nebo-li základní návod pro domácnosti v Praze, jak snížit produkci odpadu.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud