Hlavní město Praha

Magistrát hl.m. Prahy:

Odbor ochrany prostředí
oddělení odpadů

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
tel.: 236 004 229
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení

Odbor ochrany prostředí
oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
tel. 236 004 214
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení

 

volené orgány:

Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP

Archiv zpráv z výboru: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09), rok 2013-2014 (TOP09), rok 2014-2018

Rada HMP – oblast odpadového hospodářství je v současné době svěřena do působnosti náměstkyně primátora a radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti RNDr. Jany Plamínkové (zvolena 27.6. 2022 /viz usnesení Rady HMP č. 1684 ze dne 27. 6. 2022/, kompetence, kontakty a další).

 

městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy.
Kompetence MČ dané Statutem hl. m. Prahy v oblasti odpadového hospodářství - podrobné informace zpracované pracovníky OZP
Kontakty na pracoviště jednotlivých MČ (odbory ÚMČ) zabývající se problematikou životního prostředí

 


další subjekty:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6,
email: public@ph.cizp.cz; info@ph.cizp.cz
oddělení odpadového hospodářství
Tel.: +420 233 066 301; FAX: +420 233 066 303; email: oh@ph.cizp.cz
kontaktní údaje (na webových stránkách ČIŽP)