Hlavní město Praha

Magistrát hl.m. Prahy:

Odbor ochrany prostředí
oddělení odpadů

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
tel.: 236 004 229
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení

Odbor ochrany prostředí
oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství

110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
tel. 236 004 214
kontaktní údaje
pracovní náplň oddělení

 

volené orgány:

Výbor pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví ZHMP

Archiv zpráv z výboru: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09), rok 2013-2014 (TOP09), rok 2014-2018rok 2019-2022

Rada HMP – oblast odpadového hospodářství je v současné době svěřena do působnosti náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Ing. Jany Komrskové (zvolena 16.2. 2023 /viz usnesení Rady HMP č. NNNN ze dne 16. 2. 2023/, kompetence, kontakty a další)

 

městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy.
Kompetence MČ dané Statutem hl. m. Prahy v oblasti odpadového hospodářství - podrobné informace zpracované pracovníky OZP
Kontakty na pracoviště jednotlivých MČ (odbory ÚMČ) zabývající se problematikou životního prostředí

 


další subjekty:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6,
email: public@ph.cizp.cz; info@ph.cizp.cz
oddělení odpadového hospodářství
Tel.: +420 233 066 301; FAX: +420 233 066 303; email: oh@ph.cizp.cz
kontaktní údaje (na webových stránkách ČIŽP)