Upozornění, naše tipy

  • -

Ovzduší v Praze

Ovzduší v Praze, ilustrační foto

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší.

Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ke zhoršené kvalitě ovzduší na území Prahy přispívají kromě dopravy i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO)Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy pravidelně prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší.

Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v této oblasti je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01, který vypracovalo MŽP. 
Aktuální právní úprava v oblasti ochrany ovzduší.

Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 2020+ (PZKO 2020+), druhá část - podpůrná opatření

Dokument byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 19.9.2022 (viz usnesení RHMP č. 2529  ze dne 19.9.2022)

Akční plán PZKO 2020 +, Aglomerace Praha CZ 01, titulka


dokument ke stažení (pdf)

  • základní strukturované informace o dokumentu a jeho přípravě

Akční plán PZKO 2020 +, Aglomerace Praha CZ 01

Dokument byl schválen Radouhl. m. Prahy dne 7.2. 2022 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 7.2.2022

Akční plán PZKO 2020+, Aglomerace Praha CZ 01, druhá část, titulka


dokument ke stažení (PDF formát)

  • základní strukturované informace o dokumentu a jeho přípravě

 


Aktuality z oblasti:

  • 9.3.2023 Informační seminář Revize kotlů a spalinových cest jako významná součást Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO)
    Na základě podnětu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy se dne 8. března 2023 konal v Zastupitelském sále Magistrátu hl. města Prahy odborný informační seminář pro OZO (odborně způsobilá osoba), revizní techniky a kominíky. Tento seminář se uskutečnil na základě opatření z Akčního plánu PZKO 2020+, Aglomerace Praha, I. část , závazná opatření (PZKO_2020_2_Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva_Oslovení místních OZO, provádějících kontroly, revizních techniků a kominíků s žádostí o spolupráci).
  • 13. října 2016
  • 13. října 2016
(průměr: 2.4; 5 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Monitoring zápachu v Praze Program Čistá energie Praha Kotlíkové dotace Praha IV V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl. m. Prahy