Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • 2.6.2021 Praha připravila osvětovou kampaň NE! V PŘÍRODĚ
    Osvětová kampaň Ne! v přírodě vznikla z potřeby města reagovat na nevhodné chování části návštěvníků pražských lesů a parků. Jedná se o společný projekt fotografa a art direktora Matěje Derecka Harda a odboru Ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním cílem kampaně je tedy poukázat na nevhodné chování části návštěvníků v městské přírodě. Na úvod kampaně proběhla výstava s vernisáží na Staroměstské radnici. V dalších měsících se předpokládá pokračování kampaně formou putovní výstavy.
  • 1.6.2021 Koncepční obnova dřevin v parku Stromovka
    Na jaře 2021 byla v parku Stromovka zrealizována obnova významných stromořadí ve Starém parku (37 nových stromů) a v ose Šlechtovka – Výstaviště (64 nových stromů).
  • 20.5.2021 Regenerace pobytových travnatých ploch na dně bývalého rybníka
    V rámci rekonstrukce bývalého dna rybníka v centrální části parku Královská obora Stromovka v letech 2016-2019 došlo k postupné regeneraci travnatých pobytových ploch. Část travnatých ploch musela být nově založena z důvodu stavby rybníků a obnovy cest. Oblíbené pobytové travnaté plochy v centrální části parku Stromovka slouží návštěvníkům parku Stromovka k odpočinku, k setkání s přáteli, k pobytu s dětmi. Trávníkové plochy jsou využívány ke sportovním aktivitám, pozorování vodních ptáků a obojživelníků v okolí vodních ploch . . .
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období