(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy


Příroda, krajina a zeleň v Praze

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň - ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře. Více o přírodě, krajině a zeleni v hl.m. Praze


  • 2.12.2021 První etapa výsadeb v okolí dětského hřiště Koníček
    V listopadu 2021 proběhla první etapa výsadeb v okolí dětského hřiště Koníček. Bylo vysázeno 67 vzrostlých stromů. Kmeny stromů jsou ve Stromovce již tradičně natřeny osvědčeným ochranným dvouvrstevným nátěrem Arboflex.
  • 19.11.2021 Projekt rekonstrukce prostoru mezi Gotthardskou bránou a bývalým bubenečským nádražím
    Stávající parková komunikace je ve špatném technickém stavu s nevyhovujícím asfaltovým povrchem a vybaveností mobiliářem. Rekonstrukce zahrnuje změnu povrchů zpevněných pěších komunikací souběžných s hlavní obvodovou asfaltovou komunikací podél Psí louky. Součástí rekonstrukce je i obnova předprostoru studánky a vybavenosti mobiliářem. Předpokládaný termín realizace je jaro 2022.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Příroda a krajina:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období