Dne 1. 7. 2007 vstoupila v účinnost Obecně závazná vyhláška, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
§ 6 písmeno b) této vyhlášky vlastníkovi objektu ukládá povinnost umístit sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy.

Zároveň však Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami v hl. m. Praze stanoví, že:
Svozová společnost při svozu zajistí v rámci obsluhy sběrné nádoby bezplatnou zanášku sběrných nádob do vzdálenosti 15 m od hrany pozemní komunikace. Do vzdálenosti bezplatné zanášky se započítá každý schodišťový stupeň jako 1m zanášky.

Službu vynášení a zanášení sběrných nádob prováděnou současně s obsluhou nádob a spojenou s odemykáním a zamykáním objektů nabízí svozové společnosti všem svým zákazníkům.

Bližší informace získáte prostřednictvím zákaznického servisu svozových společností:

Pražské služby, a.s.
tel. 284 091 888
email: info@psas.cz

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
tel. 800 118 800
email: ave@ave.cz

IPODEC - Čisté město, a.s.
tel. 493 647 931
email: ipodec@mariuspedersen.cz

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
tel. 236 040 000
email: komwag@komwag.cz