(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)


Upozornění, naše tipy

Dejte bioodpadu druhou šanci, banner 233x105
Už máte svou BIOpopelnici? Od roku 2022 je služba svozu rostlinného bioodpadu bezplatná.
Bližší informace ke službě včetně odkazu na žádost o registraci platnou od 3. 1. 2022
 • Ve dnech 26. - 28. 1. 2022 bude uzavřen SD hl. m. Prahy V sudech 1488/2, Praha 16 - Radotín z důvodu opravy poškozeného zastřešení kontejnerových stání pomocí těžké techniky. SD bude od 29. 1. 2022 opět normálně otevřen.
 • Od 1. ledna 2021 spadají přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci. více informací

Předcházení vzniku odpadů

Cirkulární dílna - pilotní projekt

Zákon č. 541/2020 Sb. (dále jen „zákon“) určuje v § 3 Hierarchii způsobů nakládání s odpady, kde je v odst. 2 uvedeno, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.

Předcházení vzniku odpadů je dále řešeno v § 12 zákona Předcházení vzniku odpadu, odst. 1:
Každý je povinnen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.

Cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadu budou stanoveny v závazné části Planu odpadového hospodářství České republiky v souladu s § 98 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Hlavní město Praha má závazek předcházení vzniku odpadů ukotven v Plánech odpadového hospodářství, neboť se jedná o 1 ze základních strategických cílů odpadového hospodářství České republiky. V rámci propagace tohoto cíle a s ním související přípravu společnosti na postupný přechod k oběhovému hospodářství bude z pohledu města podporováno zřízení komplexní informační základny pro občany.


Vybrané odkazy na další zdroje informací:


Aktuality z oblasti:

 • 15.12.2021 Reuse dny v Praze
  Zvrátit klimatickou krizi je současnou celosvětovou výzvou. Každý kontinent, stát i metropole mají svou vizi, kam v rámci této problematiky směřovat. I Česká republika si uvědomuje své závazky vůči klimatu, proto se připojila k evropské Green Deal, v květnu roku 2021 vydala Klimaplán, jehož součástí je zároveň Strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.
 • 18.11.2021 Vyhodnocení provozu re-use pointů na sběrných dvorech hl.m. Prahy po 1 roce fungování
  V listopadu 2021 je to přesně rok od spuštění provozu dvou re-use pointů na sběrných dvorech hl. m. Prahy na Praze 9 a 4, o měsíc později se k nim přidal další na Praze 20. Díky evidenci v aplikaci nevyhazujto.cz jsou po roce fungování tohoto projektu k dispozici přesná data.
 • 3.11.2021 Praha představila svoji strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku
  V návaznosti na Klimatický plán Prahy do roku 2030 zveřejnilo hlavní město Praha klíčovou strategii - Cirkulární Praha 2030. Jejími hlavními úkoly jsou výrazně snížit spotřebu primárních surovin, produkci odpadů či emisi skleníkových plynů. Laická a odborná veřejnost mohla do 16.11. 2021 vznášet své připomínky k návrhu tohoto dokumentu.
 • 30. května 2019
 • 30. května 2019
(průměr: 3.3; 208 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze