Změna se týká pouze sběrných dvorů, které pro hlavní město provozují Pražské služby. Osm sběrných dvorů pro Prahu provozují soukromé firmy, které vzešly z výběrového řízení. Také zde se počítá s prodloužením provozní doby, změna bude provedena při přesoutěžení těchto smluv. U dalších dvou sběrných dvorů se předpokládá, že změna otevírací doby začne v roce 2025.

„Prodloužení provozu sběrných dvorů považuji za důležité a potřebné zvýšení komfortu Pražanů. Velmi si vážím všech obyvatel Prahy, kteří o víkendu jezdí s odpadem do našich sběrných dvorů a věřím, že prodloužení provozní doby ocení,“ říká k tomu náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Pro hlavní město Pražské služby provozují celkem 10 sběrných dvorů:

  1. Sběrný dvůr Zakrytá
  2. Sběrný dvůr Klikatá
  3. Sběrný dvůr Puchmajerova
  4. Sběrný dvůr Proboštská
  5. Sběrný dvůr Pod Šancemi
  6. Sběrný dvůr Generála Šišky
  7. Sběrný dvůr Za Zastávkou
  8. Sběrný dvůr Jilemnická
  9. Sběrný dvůr Podnikatelská
  10. Sběrný dvůr Bečovská