(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)


Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, místní Agenda 21, mezinárodní spolupráce, informatika životního prostředí, ...

Mezi základní nástroje realizace politiky životního prostředí řadíme také environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a zapojování veřejnosti, místní Agendu 21, informační nástroje, vědu a výzkum, mezinárodní spolupráci. Většina z těchto nástrojů je využívána i na úrovni měst a regionů. Také hl.m. Praha usiluje o aktivní a účinnou politiku životního prostředí na úrovni města v uvedených oblastech.


Aktuality z oblasti:

 • 30.9.2021 Sady ekologických výukových programů (EVP) pro školní rok 2021/2022
  Hlavní město Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Od školního roku 2018/2019 jsou zastoupeny výukové programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.
 • 21.9.2021 Odbor ochrany prostředí MHMP se účastní akce MOBILITY DAY (aneb oslava zdravé dopravy na Náměstí republiky)
  Ve dnech 16. - 22. září 2021 probíhá v evropských městech jako každoročně Evropský týden mobility (ETM). Součástí ETM je v roce 2021 také MOBILITY DAY aneb oslava zdravé dopravy na Náměstí republiky dne 22. září. Akce se aktivně účastní také odbor ochrany prostředí MHMP.
 • 13.9.2021 Juniorská vědecká konference 2021
  Praha již několik let finančně podporuje realizaci Juniorské vědecké konference, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Jedná se o již desátý ročník této akce a také v letošním roce bude budoucím vědcům a vědkyním nabídnuta spousta zážitků, poznání i zábavy. Navštíví fakultní muzea, prohlédnou si laboratoře a připraví večerní vědeckou show.
 • 13.9.2021 Zářijové číslo Pražské EVVOluce v roce 2021 má téma pěší dopravy ve městě
  Třetí vydání v roce 2021 je zasvěceno tématu pěší dopravy ve městě. Pěší doprava má tu výhodu, že vy sami k ní nepotřebujete téměř nic. Jak je tomu ale z pohledu města?
 • 23. února 2014
 • 23. února 2014
(průměr: 2.86; 185 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Pražská příroda V Praze za přírodou Program Čistá energie Praha 2021

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu životní prostředí:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období

Související články odjinud