Upozornění, naše tipy

Dejte bioodpadu druhou šanci, banner 233x105
Už máte svou BIOpopelnici? Od roku 2022 je služba svozu rostlinného bioodpadu bezplatná.
Bližší informace ke službě včetně odkazu na žádost o registraci platnou od 3. 1. 2022

Odpady v Praze

odpady ve městě, ilustrační obr.

Produkce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je v současnosti problémem všech (zejména velkých) obcí ve světě. Celková produkce odpadů v Praze v roce 2019 činila 5 080 kt. Nejvíce byl produkován stavební a demoliční odpad (3 888,3 kt) a komunální odpad (od občanů) a odpad podobný komunálnímu (od firem) (celkem 714,1 kt). V kategorii nebezpečných odpadů bylo vykázáno 124 kt. Od roku 1998 provozuje Praha jako původce odpadu komplexní systém třídění komunálního odpadu. V roce 2020 bylo z celkového množství KO od občanů (451,8 kt /včetně uličních smetků/) vytříděno celkem 125,5 kt materiálově využitelných složek z komunálního odpadu. Účinnost tohoto třídění (materiálové využití) tak představovala 27,8 % hmotnosti odpadu. Energeticky bylo využito 251,3 kt směsného komunálního odpadu. Na skládce bylo uloženo 64,3 kt směsného komunálního odpadu (více o hospodaření s odpady v Praze).


Aktuality z oblasti:

  • 31.8.2022 Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další období
    Od roku 2017 spolupracuje hl. m. Praha s Městskou policií na zajišťování služby sběru a následného odstranění injekčních stříkaček sbíraných strážníky Městské policie Praha na veřejných prostranstvích. Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím oddělení odpadů zajišťuje smlouvu na zajištění místa, kde mohou strážníci sebrané odpady odevzdat. Tyto odpady jsou následně odstraněny ve spalovně nebezpečných odpadů.
  • 15.8.2022 Jak na odpady v Praze
    Jednoduchý manuál, nebo-li základní návod pro domácnosti v Praze, jak snížit produkci odpadu.
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Související články odjinud