Upozornění, naše tipy

Dejte bioodpadu druhou šanci, banner 233x105
Už máte svou BIOpopelnici? Od roku 2022 je služba svozu rostlinného bioodpadu bezplatná.
Bližší informace ke službě včetně odkazu na žádost o registraci platnou od 3. 1. 2022

Odpady v Praze

odpady ve městě, ilustrační obr.

Produkce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je v současnosti problémem všech (zejména velkých) obcí ve světě. Celková produkce odpadů v Praze v roce 2021 činila 5 072 kt. Nejvíce byl produkován stavební a demoliční odpad (3 725,6 kt) a komunální odpad (od občanů) a odpad podobný komunálnímu (od firem) (celkem 603,5 kt). V kategorii nebezpečných odpadů bylo vykázáno 97 kt. Od roku 1998 provozuje Praha jako původce odpadu komplexní systém třídění komunálního odpadu. V roce 2021 bylo z celkového množství KO od občanů (446,0 kt /včetně uličních smetků/) vytříděno celkem 127,9 kt materiálově využitelných složek z komunálního odpadu. Účinnost tohoto třídění (materiálové využití) tak představovala 28,7 % hmotnosti odpadu. Energeticky bylo využito 233,7 kt směsného komunálního odpadu. Na skládce bylo uloženo 84,3 kt směsného komunálního odpadu (více o hospodaření s odpady v Praze).


Aktuality z oblasti:

Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady Produkce KO v Praze

Tiskové zprávy hl.m. Prahy