Problematika odpadového hospodářství je obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a v Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období.

V současné době má hl. m. Praha platné 2 koncepční dokumenty vztahující se přímo k odpadovému hospodářství města.
Prvním z nich je nový krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl.m. Prahy) z roku 2016, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2016 s účinností od 15.4.2016 (podrobné informace, plné znění). Tento dokument nahrazuje původní krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy z roku 2005.

Následně dne 28. 2. 2017 byl usnesením Rady HMP č. 418 schválen Plán odpadového hospodářství (POH) Hl. m. Prahy (jako původce odpadů - obce) (podrobné informace, plné znění), který nahradil původní POH Hl. m. Prahy schválený usnesením Rady HMP č. 2274 ze dne 18. 12. 2012.

V souladu s platnou legislativou je plnění stanovených cílů krajského POH hl. m. Prahy a POH hl. m. Prahy obce každoročně vyhodnocováno (vyhodnocení plnění krajského POH hl. m. Prahy za rok 2019za rok 2018vyhodnocení plnění POH hl. m. Prahy jako obce za rok 2019za rok 2018).